Velkommen til Vegtam Borsons skattkiste

Fra Vegtams skattekiste kan du til enhver tid motta noen av de siste artiklene på Vegtams Nettsider mot en symbolsk betaling på ca. kr. 10 per artikkel - litt mer om de er lange. Du får nettadressen til disse artiklene i den e-posten du mottar etter betaling i kassen. Styrk din egen avfjotting mens du støtter Vegtam. Som bonus blir du dermed også en jotunbanker...

Vegtam har vist vei og gjort innvandringsmotstand til en attåtnæring... Det er noe å tenke på for noen hver...

De samme artiklene finner du i Vegtams Reisekasse nederst på siden.

  Vegtams nettside.