Hva ravnene hvisker...

 

Rebbekah Dorothea Kasner. 

 

Etter 1. Verdenskrig i 1918 kom det jødiske statskupp i Russland - i det vesentlige finansiert av Wall Street - og kommunistene tok makten. Kommunistiske opprør og tumulter fulgte så over hele Europa, særlig i Ungarn og Tyskland. I Ungarn tok de makten en kort tid, men i Tyskland ble de stanset av nasjonalsosialismen. I 1933 kom så den jødiske krigserklæringen  mot Tyekland, og i 1939 fulgte England og Frankrike opp.

 

Tyskerne ville ikke krig verken i 1914 eller i 1939, men krigene ble tvunget fram av den jødiske pengemakt. Man ville ikke ha et sterkt Tyskland midt i Europa, og man ville avskaffe det fripengesystem tyskerne hade innført og gå tilbake til Gjeldspengesystemet.

 

 Da krigen var tapt for tyskerne, ble landet gjort til en slavestat under jødevelde, Israel ble opprettet  og vi er i dag alle slaver. I Europa drives nå folkemordet fram etter Kalergiplanen.

 

I Tyskland er det for tiden ca. 30 amerikanske militærbaser. Engelske kommer i tillegg. I 2010 ble siste avdrag på krigsskadeerstatningen fra 1. verdenskrig betalt. Avbetalingen på gjelden til jødene for 'holocaust' blir aldrig fullbetalt - til jødenes tilfredshet.

 

 Nedenfor litt om tilstandene i Tyskland mens vi venter på at den jødedrevne krigen i Syria skyter ny fart.

***

 

  THE Zionist ANGELA MERKEL

The Zionists real name is Rebbekah Dorothea Kasner. This Zionist is the head of the largest economy of Europe and the most dictator communist regimes in the world, where just questioning the Holo-hoax can lead you to 5 years prison, or opposing Multiculturalism or the Islamic future of Germany, even on Facebook, can get you fined for “hate speech”, or fired from your Job
This Zionist is the head of the CDU Christian Democratic Union party, she pretends to be German and Christian while she is Polish and Jew and was member of the communist party who fought the German people
This thing Angela Merkel was introduced to politics by her antecedent Chancellor of Germany Helmut Kohl, who was also Jew, his real name was Hennoch Kohn who also has been the leader of Christian Democratic Union party CDU and was pretending to be Christian and German while he was Austrian Jew and prominent member of the great Masonic lodge “B’nai B’rith” that was made of only Jewish members
The Zionst Angela Merkel is the biggest enemy of the German people and one of the most dangerous Zionst in Europe. She gave gift to the terrorist state of Israel several German-made submarines that can be equipped by nuclear weapons, and they are considered the most advanced in the World that even Germany doesn’t have equivalent to them
This Zionist defends all Jewish interests in Europe and Worldwide. She is a prominent leader for the Islamization in Europe which is the Zionists plan for the great coming European civil war.
(Similar to what is happening in the Corporation of Canada )
She robs the German people, impoverish them by imposing the highest taxation rate in Europe while she gives very generous welfare to millions of invaders and immigrants who will just in 2045 become majority in Germany. She promotes all Zionist filth such as Homosexual rights, and feminist rights to reduce the birth rate of the native Germans
She is the biggest defender of the EU union that was created by the Zionists to destroy the European people and impoverish them. She received the “Kalergi Medal” that is given to European leaders who play a big role in race-mixing the White people of Europe with all non-Whites races that the Zionsts bring by massive immigration
She supported Ukraine coup made by the Jew George Soros; and removed by force with her American clowns the democratically elected pro-Russia Ukrainian Government and she placed a Jewish terrorist president (Poroschenko) in Ukraine.
She wants to start WW3 so the Zionists can destroy Western Civilization and rule the planet over the remaining slaves of the southern hemisphere.
This Zionist is one of the most dangerous woman in the world, but the Zionists put her on “Time magazine” as a “leader of the free world”
Adrian Azzopardi
 
Alle krigene i Midøsten har vært for Israel.

 

Vegtam ønsker et godt nyttår til alle. 


Også i 2018 står menneskeheten overfor store utfordringer - trolig større enn noen gang.

 

"So in the end, after many generations, the result would be a group of individuals of exceptionally high IQ, strong group cohesion, exploitative behaviour towards non group members and a deep religiousness. And all these psychological traits would have a genetic basis.##


 
Den gruppe som her er beskrevet, har alt i flere tusen år vært i virksomhet, og behersker i dag i vesentlig grad verden. Det er denne gruppe som arbeider for å etablere Den nye verdensorden, NWO.
Vi kaller i dag denne gruppen for 'Jødene'.

For å hindre gruppen i å etablere seg i våre forskjellige samfunn og utsuge dem, ## , er det følgende nødvendig - og trolig også tilstrekkelig:

 

1. Man innfører jødeparafrafen i utvidet form i alle lands grunnlover.
2. Alle land/samfunn inntar en nasjonalistisk og folkekjærlig grunnholdning til vern om folk og land. Den folkeøkonomiske ordning innføres.
3. Alle jøder hjelpes heim til Jerusalem/Israel (Siden FN gjennom landran har gitt dem heimland der). Her må de fø seg selv ved ærlig arbeid som de andre folkene.
4. Israel settes under administrasjon og kontroll av FN med økonomiske- og militære sangsjoner som virkemidler.
5. Palestinerne i Israel og det okkuperte Palestina får fri innvandringsrett til ethvert/alle muslimske land.

 

Gjennom disse tiltak vil jødene kanskje opphøre som en plage og trussel mot menneskeheten.

 

Hvordan muslimene som gruppe skal kontrolleres, blir en annen sak ... de dyrker jo jødenes gud under navn av Allah, og denne gud ble skapt av levittene ... de skapte ham i sitt bilde.

 

 

Vegtam

 

indirekte

Gullets dis

Etter å ha bombet Serbia i grus fordi serberne forsvarte landet sitt mot albanske muslimer, fikk kryptojødinnen, som belønning fra Norge, jobben med etisk evaluering av det norske oljefondets aksjeplasseringer.

 

Den grunnleggende konflikt i det menneskelig samfunn har alltid vært, er og vil alltid være konflikten mellom frihet og saveri.

Konflikten står mellom slaven og hans herre, eller folkene som er slavebundet og deres utsugende herrer.


Vi vil i det følgende befatte oss med hvordan folk eller folkegrupper indirekte kan gjøres til slaver. Direkte kjøp og salg av mennesker er en annen sak.


Det moderne slaveriet kan etableres på fire forskjellige måter overfor et folk eller en folkegruppe:

1. Gjennom at eiendomsretten til resurser i hav og på land ranes fra folket og tilfaller utsugerne.

2. Gjennom at produksjonsmidlene blir eid og kontrollert av utsugerne. ##

3. Gjennom utsugernes gjeldspengesystem; pengene blir satt i omløp som rentebærende lån/gjeld fra utsugernes banker. Folkets fripenger blir hindret å komme i omløp.

4. Kapitalens og pengefyrstenes fire friheter blir sluppet løs (Fri bevegelse av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft/mennesker). Folkets rett til å hindre de nevnte friheter avskaffes.

***

Vi vil begrense oss til å se på punkt 3. og ilustrere det med to eksempler. Under Gjeldspengesystemet setter bankene pengene i omløp som rentebærende lånPengene blir skapt av intet på grunnlag av lånesøknaden.

Anta følgende:
A.
- En gjennomsnitts norsk arbeidstaker har en bruttolønn på 500 000 kr. Han betaler kr. 200 000 i skatt og har derfor kr. 300 000 til livsopphold.
- Han låner kr 3000 000 til hus til 5% rente p.a. med løpetid på 30 år.

Renten av lånet vil over 30 år beløpe seg til ca. 3000 000 kr.x5/100/2x30 = 2.250.000 kr.

 

For å betale renten på de penger som er laget av intet, må arbeidstakeren arbeide gratis for bankieren i 2250000 kr/300000kr/år= 7.5 år.

B.
- I Sverige ble renteandelen i prisene på varer og tjenester nylig funnet å være 40%. Vi antar det samme gjelder for Norge.
- Personen i eksempel A. forbruker varer og tjenester fra fødsel til død, anta hele sin nettoinntekt på kr 300 000. Han lever i 80 år.

Rente av årlig forbruk: kr. 300 000x40/100= kr.120 000
Gjennom sitt liv betaler han i rente: ca. kr. 120.000x80= kr.9.600.000

 

På grunn av renten må arbeidstakeren gjennom sitt liv arbeide gratis for bankieren i 9.600.000/300.000 år= 32 år.

 

I tillegg kommer at en stor del av våre skattepenger også går til betaling av renter ...

***

Eksemplene A. og B. er eksempler på slaveri - moderne slaveri! Alene på grunn av renten!

 

Under et fripengesystem ville dette slaveriet vært ungått, og arbeidet kunne i sin helhet kommet arbeidstakeren til gode.

Og at renten er ubetalelig i et samfunnsøkonomisk perspektiv - siden den betales med penger som er lånt i omløp og derfor alt knyttet til gjeld - gjør forbrytelsen vesentlig verre.

***

Våre politikere snakker om frihet og demokrati. Det samme gjør media. Men det de sier er bare løgn og propaganda.
De borgerlige partier har knapt lagt skjul på at de står på utsugernes side mot folket. Partiene på venstresiden hevder de står på folkets side mot "kapitalen". Disse enkle betraktninger viser at de lyver. Også venstresiden i politikken er frontorganisasjoner for pengemakta og De internasjonale pengefyrster. ###  ###
Andre bettraktninger ville verifisert for oss at Gjeldspengesystemet og kapitalismen har økonomiske kriser, folkemord og naturødeleggelse som virkninger av rentens eksponensielt voksende og ubetalelige gjeld.

Renten er krisenes mor...

***

Gullveig og Utsugerne herjer trolig heimen verre enn noen gang…

 

Gullveig.
Spiddet og støttet
av spyd savnet ei
Gullveig grådighet.
Som Heid herjer
hun enda heimen
- tre ganger brent -
ormleiets lyse dis.

 

Løsningen på forbrytelsen er et fripngesystem, for eks Den folkeøkonomiske ordning, båret fram av et folkekjærlig parti som er villig til å ta i med folkesvikerne og innføre de lover som gir oss det gode samfunn for nordmenn og samer i Norge.

Det moderne slaveri bygger på gjeld.

 Moderne slaveri.

Video om renter

 Vegtams side.

 

 

Det stunder til valg i 2017.

 

Å stemme på et av folkesvikerpartiene gjør oss delaktige i det pågående folkemord på nordmenn og samer disse partiene (med et mulig unntak av Frp) driver fram gjennom sin politikk.

 

I de siste tiår har det vært umulig å stemme uten å bli medskyldig i den rådende galskap. Det er vår mening at dette har endret seg ved dette valget. Forandringen heter Alliansen. Vi oppfordrer derfor folk til å stemme på Alliansen i alle fylker. I Hedmark går det også an å stemme på Norgespartiet.

 

 Det er mye som mangler på at Alliansen har et program vi er helt fornøyd med, særlig gjelder dette innvandring og pengeteknikk, men vi får arbeide med saken over valget.

 

Tenk hvilken glede det ville blitt i Røysa om ett eller flere av foræderpartiene falt under sperregrensen og Alliansen og Norgespartiet kom på Tinget.  :-D

 

Stem Alliansen

 

 

Vi hitsetter ovenfor konklusjonen av den vitenskapelige historiske analyse og utgreiing vi finner i Kerry Boltons verk Revolution From Above.

 

Når vi ser hvordan «kunsten» også blir utnyttet av De Internasjonale Pengefyrster til å utfjotte folket, faller det oss i tanker hvordan dronning Sonja har stilt seg som den høye beskytter av «Moderne kunst» - dette forunderlige ingen forstår – som erstatning for etnisk, nasjonal,  historisk, folkebevarende og begripelig kunst.

 

Den moderne kunst er internasjonal, globalistisk og uten tilknytning til folkenes tradisjoner, og derfor velegnet til å gjøre dem til historieløse slaver i tjeneste for sine herrer under Den Nye Verdensorden...

I tillegg blir følgende saker beviselig tungt økonomisk støttet av Pengeveldet i følge Bolton: 

  • Globalisering og privatisering av alle slag

  • Multikulturalisme og innvandring

  • Feminisme (for å bryte ned familien og øke arbeidskraft og skattegrunnlag.)

  • Statlig barneoppdragelse

  • Liberalisering av narkotika

  • Fri abort

  • Åpne grenser

  • Og «gode saker» av alle slag i navnet til «demokrati», «frihet», «antirasisme», «antisemitisme», «kristendom» og «humanisme».

 

Så kommer «krigen mot terror» og «krigen mot klimakrisen» for å kunne skattlegge folket og holde dem i konstant og lydig alarmberdskap.

 

Det hører med i bildet at CIA har vært ytterst hjelpsome på de fleste felter, ikke minst med finansieringen.

Det hører også med i bildet at dette nettverket av plutokrater -  bankierene, De internasjonale pengefyrster - for det meste tilhører De utvalgte ... De dyrker Jusaismen.