Hva ravnene hvisker...

Krigen i Ukraina

De omskårnes egregore.

 

Det er sjelden begivenheter i internasjonal politikk er helt som de ser ut. Slik også med krigen i Ukraina. På overflaten gjelder det Russlands sikkerhet, på underliggende nivåer er andre krefter i sving.

 

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning, lovet Vesten Gorbatsjov at NATO ikke skulle bevege seg østover. Dette var garantien for at Øst-Tyskland ble frigitt. Løftet er systematisk blitt brutt i ettertid. Alle de frigitte stater i vest er nå medlemmer av NATO, kun Ukraina og Kviterussland står igjen.

 

Da jøden Yeltsin kom til makten, ble Sovjetunionen oppløst og plyndret til skinnet. Jødiske oligarker poppet opp, og landets rikdommer kom dem i hende. Bak disse oligarker sto gjerne internasjonal, jødisk finanskapital. Omstruktureringen og liberaliseringen av landet ble ledet av amerikanske økonomer og CIA-agenter i hopetall.

Da den fordrukne Yeltsin trengte avløsning, ble KGB-agenten Vladimir Putin valgt av jødekretsen rundt Boris. Men de forregnet seg, han ble ikke et lydig redskap, han var russer og valgte å stå på det russiske folks side, ikke på jødefinansens side.

 

I 2014 kom fargerevolusjonen på Maidanplassen, en i rekken av mange. Den var betalt med dollar; 5 milliarder dollar i følge jødinnen Victoria Nuland. Russland svarte med okkupasjon av Krim og hjelp til utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk. Disse ble straks gjort til gjenstand for en tung krigføring fra juntaen i Kiev, som etter hånden bar preg av folkemord.

 

Bilderesultat
 for victoria nuland bilder

 Viktoria Nuland ... en av de utvalgte.

 

Til slutt gikk det hele for langt; Russland følte seg truet og tok diplomatisk kontakt med NATO og USA og krevde sikkerhet ved at Ukraina gjennom en avtale aldri måtte bli medlem av NATO. På dette tidspunkt hadde Ukraina fått en jødisk president. De fikk ingen slik garanti og Russland hadde derfor ingen annen utvei enn å gå til krig. De tok sikte på regimeskifte i Ukraina; jødene og nazistene i Right Sector og  Azov Regimentet  skulle fjernes. ### Målet var avvepning og denazifisering av Ukraina. 

Det hører med i bildet at Kiev er Russlands mor. Det var der dannelsen av Russland startet.

 

Hva ligger bak krigen i Ukraina?

 

På nivå 1.

Russland måtte gå til krig for hindre at Ukraina ble medlem av NATO og NATO slik kom for nært Russlands grenser.

 

På nivå 2.

NATO ønsker krigen.

Krigen skal hindre at Tyskland og Russland nærmer seg hverandre gjennom gassleveranser og gjensidig handel. Den kinesiske silkeveien vil også bli vanskeliggjort og forsinket på grunn av krigen. Begge deler er i USAs interesser. Krigen vil knytte EU tettere til USA. ##  ##

 

På nivå 3.

Den jødiske dimensjon. USA, EU, NATO, City of London, Ukraina og internasjonal storfinans m.m.m. er alle jødekontrollerte.

The Unz review er en nettside drevet av en frafallen jøde. Den er sterkt sensurert i de fleste jødemedia og nyter stor respekt for sin saklighet, sannferdighet og etterrettelighet. Man finner her en artikkel om krigen i Ukraina.

The Only Way to Understand the Ukrainian Crisis Is by Placing Jewish Supremacist Power at the Front and Center of the Discussion, by Jung-Freud - The Unz Review

Jødene søker verdenskontroll og er å betrakte som en psykopatisk gruppering. De vil kontrollere alt og alle ned til det siste koronasertifikat.

 

På nivå 4.

Den religiøse dimensjon.

At vi har med jøder å gjøre, forteller at vi også har med jødenes gud å bestille. Om denne er å fortelle at han er et ondartet vesen; et memkompleks, en tankeform eller en egregore skapt av den jødiske elite, og skapt i deres bilde. Psykopatisk som sitt opphav.

Leser vi Toraen uten religiøse briller, er vi nødt til å konkludere med at Gud Herren, Jehova, er et ondt vesen, og at han vel egentlig er Den onde. I dette perspektiv vil Diabolos (Løgneren), Satan (Motstander) og Lucifer (Lysbæreren) være fiende av jødeguden – Den onde.

Dette vil forklare hvorfor så mye ondt veller fram der jøderiet er virksomt.

 

Religiøst har Ukraina et hoedskille mellom Kievpatriarkatet 50.4% og Moskvapatriarkatet 34.15%, begge ortodokse. I vest finnes 2.19% romersk-katolikker og 2.19% protestanter. Det har alltid hersket strid med paven i Roma.

Herren, jødenes gud, er også gud for kristenfolket i Ukraina. Slikt kommer det lite godt ut av. Herren er et ondt vesen.

***

Ved krigen i Ukraina har USA, EU, NATO, City of London, jødisk finanskapital ellers og den internasjonale jødedom fått den krig de ønsket mot Russland. Med stakkars Ukraina som krigførende stedfortreder.