Hva ravnene hvisker...

Vi må organisere oss.

 

 

Det går nord og ned med det norske og det samiske folk:

 

1. Fødselstallet for disse folkene er for tiden 1.5 og fallende. For å overleve trengs et fødselstall på 2.1.

2. Det foregår en folkeutskifting gjennom innvandring av folkefremmede og kulturfremmede mennesker; særlig muslimer og negrer.

 

Begge disse tilstander er villet politikk, utført av folkesvikere og derfor et folkemord på de to folkene. Begge fører alene til folkenes fortapelse.

 

For å snu denne politikken må årsaken til forbrytelsen fjernes, dvs punktene 1. og 2. må opphøre, og nye folkefrelsende premisser må aktiviseres. Folkesvikerne må drives ut av politikken og folkekjærlige politikere må ta over.

 

Bare en stor og maktfull organisasjon kan klare dette.

Det finnes mange små og ufarlige grupper som forsøker å organisere seg - Vigrid, Vegtam og andre - men bare Den nordiske motstandsbevegelse har lyktes. Og de har lyktes godt. De er i dag i sterk fremgang og arbeider intenst for folk og land. De er i dag alene om å kunne lykkes.

 

Derfor: om man vil delta i kampen, må man organisere seg i DNM. Annet blir splittelse eller unnfallenhet. Man må melde seg inn i DNM og støtte kampen gjennom denne organisasjonen. Man må gjøre DNM stadig sterkere.

Hva vil du gjøre når folket er truet?

 

Støtt Den nordiske motstandsbevegelsen!