Hva ravnene hvisker...

Fri energi – Om mørklagt teknologi

Fri energi – Om mørklagt teknologi

Etersimulator; hvordan partiklene danner seg i eteren. ###

 

Det pågående folkemord på nordmenn og samer er i dag i ferd med å bli utvidet til også å rasere landet gjennom å reise vindmøller på hver en knatt. Og i havet skal det reises havmølleparker. Dette til tross for at landet har overskudd på energi fra vannkraft.

Hensikten med forbrytelsen er at Norge skal tjene som batteri for Europa. Vi skal levere energi fra vår vannkraft til Europa når vindmøllene dersteds står stille. Selv skal vi så i hovedsak måtte klare oss med energien fra vindmøllene eller kullkraft fra EU – til blodpriser.

Vannkraften skal føres i kabler til England og Europa.

*

 

Den som orienterer seg en smule på fysikkens område, og i den forskning som finnes der, vil vite at teorien om Big Bang forlengst er avvist av dyktige fagfolk innen kosmologien, og at det forlengst er oppdaget at vi har tilgang til fri energi fra eteren. Og også fra dennesidige kilder.

 

Eksempler på teknologi rundt fri energi finner vi her.

 

Grunnen til mørkleggingen av teknologien rundt fri energi kan være:

1. Teknologien er farlig ved at den lett kan anvendes til skaping av farlige våpen. Vi har sett slik mørklegging gjort gjellende for atomteknologien.

 

2. Å gi folk fri og billig energi, vil bety at Makta, De internasjonale pengefyrster, mister makt over folket og mister en mulighet til plyndring av menneskeheten.

 

For tiden har de multinasjonale selskaper enorme inntekter gjennom bruk av lagerressursene kull, olje og gass, og de er i ferd med å forøke disse inntekter gjennom utvikling av sol, vind og bølgeenergi; teknologier som på ingen måte kan dekke menneskehetens behov. Og på toppen skal de drive karbonfangst; et prosjekt som er en meningsløs galskap, men nok umåtelig innbringende for pengefyrstene.

 

Det er etter vår mening ingen grunn til ikke å tiltro Makta å ville gjøre slikt. Når de begår slike ugjerninger som gjeldspengesystemet, pengeprimatet, Klimakrisa, folkemordene på de europeiske folkene og nå Koronakrisa, for å nevne noe, vil de nok også kunne mørklegge en teknologi som vil være dem til skade og minske deres makt.

Folkenes vel har aldri ligget dem på hjertet. Folket er kveg og slaver for disse makter. ##

*

 Når nå forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller er lagt ned, ville det være naturlig at mannskap og penger blir brukt til forskning på fri energi.

Man kunne også forsket på Thoriumkraftverk.

Selv har vi tiltro til Browns gravitator ... et passelig lite kraftverk å ha i vedsjåen med kapasitet til flere husstander; US patent nr 1974483. :-)

 

 

http://jnaudin.free.fr/jlnlabs.gif

 

http://jnaudin.free.fr/dlenz/images/vrmanim.gif

 

Litteratur.

https://www.amazon.com/Genesis-Cosmos-Ancient-Continuous-Creation/dp/1591430348/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=LaViolette&qid=1603264076&s=books&sr=1-2

 

https://www.amazon.com/Secrets-Antigravity-Propulsion-Classified-Technology/dp/159143078X/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=LaViolette&qid=1603263900&s=books&sr=1-1

 

https://www.amazon.com/s?k=LaViolette&i=stripbooks-intl-ship&ref=nb_sb_noss_2

 

https://starburstfound.org/LaVioletteBooks/Book-SQK.html

 

Nettsted.

Etersimulator:

https://starburstfound.org/model-g-transmuting-ether-simulator/

http://starburstfound.org/

https://www.americanantigravity.com/

http://jnaudin.free.fr/

Gravitasjon:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity

Subquantum kinetics:

https://starburstfound.org/category/research/subquantum-kinetics/

Browns gravitator: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_gravity_control_propulsion_research#Brown%27s_gravitator

Thomas Townsend Brown:

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Townsend_Brown

Biefeld – Brown effect. :

https://en.wikipedia.org/wiki/Biefeld%E2%80%93Brown_effect

Paul LaViolett: Fri energi: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_energy_suppression_conspiracy_theory

Nullpunkt energi.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy

Eksempler på fri energi teknologi:

https://starburstfound.org/reality-overunity-generators-evidence-open-system-universe/3/

Open Letter on Cosmology / Cosmology Statement

http://cosmology.info/media/open-letter-on-cosmology.html

ACG: http://cosmology.info/

 

Heim