Hva ravnene hvisker...

Hvordan ta knekken på Globalismen og NWO?

Hvordan ta knekken på Globalismen og NWO?

Ånden som går - den nasjonale gjenkomst

 

Ser man på den rådende galskap, ser man at den er båret fram av et stort antall sterke organisasjoner som samarbeider og konvergerer i målsetting. For tiden er målet intet mindre en verdenskontroll under NWO.

Av slike organisasjoner peker vi på:

1. De tre javeistiske religioner, hvorav Judaismen er mektigst og mor til de to andre.

2. Vatikanet og jesuittene

3. BIS og nasjonale sentralbanker.

4. EU og politiske partier i de forskjellige landene.

5 I Norge Ja til EU, AP, H, V, Kirka mfl

6 City of London xx, Wall Street...

7. NGO-er i store mengder

8. De hemmelige tjenester i de vestlige landene.

9. Frimureriet og hemmelige organisasjoner av forskjellig slag

10. Og mye mer ...

 

Sentralt står bankierene – Pengefyrstene med sitt Gjeldspengesystem. Gjennom dette blir den eldgamle metoden med trelldom gjennom gjeldsetting ført videre. Folkene blir slavebundet av en stadig voksende og ubetalelig gjeld. I tillegg kommer andre metoder med samme målsetting.

 

Det er bare nasjonalisme og nasjonalistiske bestrebelser som kan stanse Pengefyrstene og deres Nye verdensorden. Derfor er nasjonalisme i alle sine former bannlyst. Og det er bare under en ytterst sterk nasjonalistisk organisasjon og organisering at denne fiende kan beseires. Alternativet er at vi havner inn under Pengefyrstene i en globalistisk, internasjonalistisk ny verdensorden der nasjonalstater og folk er oppløst og menneskene styrt av en diktatorisk pengeelite.

 

I Norden er alle nasjonalistiske bestrebelser forsøkt holdt nede med en stadig økende grad av undertrykkelse. Dette har bremset framvekst av slike nordiske organisasjoner. I øyeblikket har vi bare fire av noen betydning:

Den Nordiske Motstandsbevegelsen

Vigrid

Folket Direkte

Vegtam xx med Den Folkeøkonomiske Ordning

 

Av disse fire er det bare Den Nordiske Motstandsbevegelsen som har maktet å skape en sterk organisasjon. Den er registrert som parti i Sverige. Folket Direkte søker i disse dager å registrere seg som parti i Norge.

 

Vi ser for oss som ønskelig og nødvendig at de folkefiendtlig partier fra Rødt til Fremskrittspartiet fordrives fra Stortinget av en eller flere av de fire grupperinger.

 

Vårt råd til folk i Norge er derfor:

 

1. Støtt registreringen av disse grupperinger når de søker å registrere seg som partier. Støtt dem også ellers ved enhver anledning.

 

2. Stem aldri mer på noen av folkemordpartiene; dra aldri Velgersangen.

 

3. Da DNM er en internordisk og også internasjonal bevegelse med tusenårige røtter, er det både taktisk og strategisk klokt å vise særlig støtte til denne. Medlemskap er å anbefale.

De tre andre grupperingene er nærmest å betrakte som nasjonalistiske spesialiteter – kilder til kontinuerlig nasjonal nytenkning - innen den nasjonalistisk helhet.

 

Det er bare ett eller flere politiske partier under en sterk organisasjon som på Stortinget kan fjerne de folkefiendtlig og folkemorderiske lover som Pengefyrstenes makt og eksistens hviler på. Folkekjærlige og folkebevarende lover må komme i stedet.

 Og slik over hele verden.

 

Alle som kan må bidra med sitt.

 

Det er på tide at også du tar ansvar. Dine barn og ditt nordiske folk krever det.

Alle verdens folk krever det.

Heim