Hva ravnene hvisker...

Om Koronavirus, gjeld og globalisering.

Om Koronavirus, gjeld og globalisering.

 

 

 

 

Når landet og verden blir stengt ned og økonomien stopper opp, får bedriftene problemer: de seiler mot konkurs. De må da gå til bankene og be om lån de ikke ville trengt i gode tider. 

 

For å forhindre dette i størst mulig grad, lovet Erna at staten ville gå inn med 100 milliarder i garantier til bankene; Sanner nevnte 50 milliarder i første omgang.

 

A.  

Bankene tar da av de midler de alt rår over og gir lån til lånetrengende bedrifter, og får de for lite, låner de av Norges Bank til gjeldende rente og formidler videre til de nødstedte. 

 

Når kruttrøyken så letter og faren er over, sitter det norske folk igjen med en gjeld på kanskje 100 milliarder kroner kanskje mer - pluss renter over noen år. Og bankene med feite renteinntekter. Disse penger blir belastet folket gjennom skatter og avgifter.  

Hva inntektene beløper seg til på verdensbasis for bankierene, er vi ikke i stand til å overskue. 

 

En annen måte å møte den Koronabetingete økonomiske krisen på, kunne vært som følger: 

 

B. 

Sentralbanken, Norges Bank, lager, - som vanlig - penger av intet og gir som gave - som fripenger xxx - til de nødstedte bedrifter. (Alternativt i enkelttilfeller som rentefrie lån på ubestemt nedbetalingstid.) 

 

I dette tilfellet vil hverken stat, folk eller bedrifter bli gjeldsbelastet. Og de penger som kommer i omløp som fripenger, vil kunne tjene til å betale på – redusere - den ellers ubetalelige rentegjeld som de private banker har påført det norske folk , og som de ville forøket under punkt A. 

Pengene vil vende tilbake til statens og kommunenes kasser på vanlig vis som moms, skatter, avgifter, valutaveksling m. m.  

 

Nationalisering av de banker og store selskaper som ikke klarer seg i Koronaens tid, er vel verdt å tenke over. ... Og egentlig å anbefale. Å velte byrden på folket er ikke å anbefale.

 

 

 

Om Koronaviruset er menneskeskapt, vil vi på det nåværende tidspunkt ikke ha noen mening om. Men den som leverer en vaksinexxx vil møte en heftig fortjeneste. Og bankierene vil under vårt nåværende pengesystem gjøre gode penger. Koronaviruset fremstår som en usedvanlig god forretningside og som et middel til å drive fram Globaliseringen. 

I så fall har vi nok å gjøre med de samme aktører som sto bak 911. 

 

Det er i vesentlig grad FHI som tar de tunge beslutninger rundt Koronakrisen.  

Vi drister oss til å minne om at Folkehelseinstituttet, FHI, ble stiftet for en donasjon fra Rockefeller på trettitallet, nok fremdeles blir delfinansiert av samme, at deres regnskaper er hemmelige og at Camilla Stoltenberg – søstera til Jens – er direktør. 

Deres lillesøster, Ninni, gikk gjerne med Davidsstjernen som halssmykke. 

 

Må vi dø for Koronaviruset... eller bare bli gjeldsatt og forslavet som overlevende?