Hva ravnene hvisker...

Prosjekt sjøbeite for sjøørret på Hamarøy

Prosjekt sjøbeite for sjøørret på Hamarøy.

- Hvordan skape verdens beste område for sjøørretfiske -

 

Det er grunn til å mene at Hamarøy Kommune innen sine grenser har et av Norges beste oppvekstområder for sjøørret.

Dette har sin årsak i at kommunen rår over store sjøområder med lang kystlinje og betydelige grunnområder med mange øyer, holmer, skjær og drangler. Totalt 799 km2.

 

 

 

Kartart over sjøområdet lar seg finne her:

https://kart.naturbase.no/

 

Det sentrale oppvekstområde vil ligge mellom nordsiden av Finnøya og fastlandet, avgrenset av Nesstraumen og Røtangstraumen. Som bonus kommer sørsiden av Finnøya med hele Sagfjorden ut til Røtnes, yttersiden av Hamarøy mot Vestfjorden og området Tranøy, Presteidvika og Glima. Et stort antall straumer ligger i området. Beitearealet er dermed egentlig ubegrenset.

 

Mulig produksjon av sjøørret på området.

Et forsiktig anslag over mulig produksjon av sjøørret i området kan være 1 kg per mål sjøareal.

Altså: 799 km2 x 1000 mål/km2 x 1kg/mål/år = 799 000 kg/år = 799 tonn per år.

 

Antar man et svinn på 50% under oppveksten, sitter man igjen med en årlig produksjon på ca. 400 tonn.

 

 

Plan for et mulig prosjektet.

1. Hamarøy sjøørretforening, Hamarøy Kommune og smoltanlegget på Innhavet; Smolten A/S, går sammen om å opprette Hamarøy sjøørretbruk.

 

2. Hamarøy sjøørretforening leverer befruktet rogn av de lokale stammer til Smolten A/S. Alternativ: stamfisk levert til Smolten A/S. Stamfisk/rogn av storvokst sjøørret hentet annet steds fra må vurderes. Alternativ: Smolten A/S tar seg av hele denne biten.

 

3. Smolten A/S leverer 500 000 smoltifisert yngel av sjøørret til utsetting i oppvekstområdet. En anslår at halvparten vokser opp til fangstbar fisk.

 

Gjenfangst.

4. Turistfiske. Gjennom reklame gjøres området kjent og attraktivt som sportsfiskeområde fra land og båt, innenlands som utenlands. Fisket er gratis.

 

5. Gjenfangst med kilenot. Et høvelig antall kilenøter – syv, otte stykker? - er i fangst i sommerhalvåret med kommunen som driver. Fisk fra to kilo og opp høstes, de mindre settes ut igjen. Notfolket avlønnes av kommunen. Fisken gjøres klar for salg og selges. Det må gis dispensasjon fra forbud om notfiske siden kommunen/staten tar opp fisk de selv har satt ut.

 

Finansiering.

6. Hamarøy kommune står ansvarlig for organisering og finansiering.

Hamarøy sjøørretforening arbeider i det vesentlige gratis gjennom dugnader. Hamarøy kommune bidrar med tilskudd, blant annet av de inntekter prosjektet skaper. Kommunen skaffer også til veie tilskudd fra stat og annet hold, og Smolten A/S bidrar med vennlige priser.

 

7. Utgifter 

1. Kjøp fra Smolten A/S. Priser ukjent.

2. Nøter, produkssjonsutstyr.

 

8. Inntekter.

1. Inntekt av fiskekort fra elver og vann vil i sin helhet komme private eller grunneierlag til gode.

 

2. Antar vi at halvparten av den utsatte fisk vokser opp, 250 000, og halvparten av dette, 125 000, lar seg fange med not, vil en gjennomsnittsvekt på to kilo gi 250 000 kg per år.

Ved kr. 30/kg skapes en inntekt på

250 000 kg x 30kr/kg = 7 500 000 kr.

Samlet inntekt fra fisken direkte: ........                                        7 500 000 kr.

 

Synergieffekter.

9. Hytteutleie. Bygging av hytter og utleie av hytter. Økt omsetning på campingplassene med forlenging av sesongen.

10. Utleie av båter.

 

11. Økt handelsvolum generelt.

 

12. Prosjektets evne til å berømme kommunen. Kommunen som turistmagnet.

***

 

Da prosjektet i sin helhet ligger på samfunnsregnskapets inntektsside, drister vi oss til å mene at staten burde bestride alle utgifter ved opplegget som fripenger, laget av intet, og utstedt av Norges Bank. Ingen blir dermed belastet. Pengene vil vende tilbake i de offentlige kasser som moms, skatter og avgifter. Både utgifter og inntekter vil da i sin helhet i første omgang forbli i kommunen og øke velstand, velferd og økonomisk handlingsrom. Også staten tjener på ordningen.

Bruk av gjeldspenger fra statens kasse gjør selvsagt også susen, om fripenger avvises.

Vi anslår at opplegget vil skape minimum 6 - 7 arbeidsplasser.

Vi ser det gjerne i sammenheng med gjenreisningen av fiskerbonden.

 

 

Vågens viltre prins

vender ugjerne om

ved Sjylaksfossen.

Usprengt volder grimmens

sete umot hos

den våte og

vakre vandrer.

 

Heim

***