Hva ravnene hvisker...

Staten Israel bør avvikles.

 Ondskapens kilde ligger i Bibelen

 

 Sionismen var og er den politiske bevegelse blant jøder som virker for å skaffe dem et eget hjemland.

 

Under 1. Verdenskrig, da det så ille ut for Tysklands motstandere, lovet jødene å bringe USA inn i krigen om de fikk et eget land.  Slik kom Balfour-ærklæringen i stand. De fik en del av Palestina som sitt land i 1948. Staten Israel var skapt og godkjendt gjennom FN. Siden har en permanent krigstilstand hersket i Midtøsten. Og Alle krigene har vært for Israel. Flere millioner mennesker er drept, mer enn en million barn er drept og millioner flyktninger fordrevet fra sine hjemland. I Irak alene ble det drept 500 000 barn. "Det var verdt det", sa kryptojødinnen Madeleine Allbrigt 

 

Toraen, Det gamle testamente, ble ferdig skrevet og redigert under jødenes babylonske fangenskap. Da Den nye pakt ble tvunget på folket, heter det i skriften: "Alt folket gråt da de hørte lovens ord". Den Gud som kommer til syne i Toraen, Talmud og Judaismen, er et ondt vesen, og helt klart Den onde. Satan, motstanderen til jødeguden Herren, kan da meget vel være Den gode Gud i form av Lucifer; lysbæreren, den som bringer lys, innsikt, sannhet og forståelse til menneskene. Fra Toraen har det i ettertid gått en stri strøm av ondskap, sorg, lidelse, krig, fattigdom og nød ut over menneskene. ###   ###. Bibelen - Det gamle og Det nye testamente er en stridt strømmende ondskapens kilde. Koranen er en avlegger av Bibelen, og Allah = Herren.

 

Det er gode grunner til å tro  at Kristendommen og Talmud ble skapt av Levittene som redskap i deres tjeneste. I dag ser vi disse tre religioner sammarbeide om å bryte ned Europa gjennom innvandring av fremmede folkeslag. Frimureriet har samme mål.

 

I Toraen heter det at Herren skapte jødene som sitt eiendomsfolk, foran alle de andre folkene, og foran alt annet i skaperverket. Han skapte dem i sitt bilde. Dette er rasismens kilde; herrefolktenkningen. I virkeligheten er det selvsagt omvendt; det var Levittene, elitejødene, som skapte jødenes gud i sitt bilde. Det jødiske folk ble det første offer. Jødeguden, Toraen og Talmud som memkomplekser er trolig de verste åndsprodukter menneskene har skapt. Og det var levittene som begikk skaperverket. Og fremdeles er de virksomme.

 

Jødeguden har i Toraen lovet jødene å bli verdens herrer om de tjener ham og holder loven; budene og forbudene. Det er dette som nå er kommet langt i sin utvikling. I Israel kan jødene i fred og ro utvikle alle de våpen som trengs for oppgaven; atombomber, nøytronbomber, hydrogenbomber, misiler, kjemiske våpen og biologiske våpen som også kan gå mot genetiske markører. 

 

En slik kilde for ondskap kan ikke stoppes om den får utvikle seg langt nok. Den må derfor stoppes i tide. Staten Israel må avvikles og oppløses, og landet gis tilbake til palestinerne.

 

Dette kan gjøres ved at verdens alle land legger press på Israel for selvoppløsning, særlig gjennom økonomisk boikott, og organisert gjennom FN.

 

Jødene kan så få slå seg ned der de blir tatt imot. Staten New York i USA vil kunne romme dem alle. 

 

Om ikke jødene i staten Israel, blir stanset, betyr det i verste fall menneskehetens undergang, eller i beste fall at menneskene blir slaver under NWO. Ondskapen må holdes under kontroll. Best gjør man det trolig om man forbyr omskjæring med de strengeste straffer  ###  ###  ###  ### ###. Da blir Herren overlatt til seg selv uten hjelpere, og Judaismen er opphørt. :-D 

###  ###  ###

 

 

 Men i de byene som tilhører disse folkene, og som Herren din Gud vil gi deg til eiendom, skal du ikke la en eneste skapning få leve som drar ånde. (Mos 5, 20,16)

 '************************************

 

 

Heim

**************