Hva ravnene hvisker...

Velgersangen

 

 Folket utfjottes

 

Under den rådende politiske galskap i Norge  er alle partier fra Rødt til Frp folkesvikerpartier, og politikerne er folkesvikere som driver fram folkemord på nordmenn og samer. Slik er det også ellers i Europa.

Og media av de fleste slag er løgnorganer som har som oppgae å fjotte ut folket til å stemme på pakket ved valgurnene.

Om utfjottingen har gått bra, hører man gjerne denne stubbene når røystesedelen går i urna, uansett hvilket parti det blir stemt på ...

 

Dæ vilj e ha,
då bli e gla,
gjeld over øyran  e så gildt å bra.
Folke skal døy,
heilt uten støy,
meir utta samme slage.
 ...
Å sudderuttan duttan dudeluttan dei,
å tjo fadera å tjo faderei,
å gjelda ska øk å folke bær i vei,
å meir utta samme slage.
... tjo
 
Stubben går i reilendertakt så den utfjottede kan danse på heimvei etter å ha "gjort sin borgerplikt".