Hva ravnene hvisker...

Folket direkte

 

 

Jeg vil oppfordre folk til å se på Folket Direkte som en mulighet til erstatning for parlamentarismen og de løgnaktige og utsugende internasjonale pengefyrster, og til å støtte dem i registreringsarbeidet.
For de som ikke kan tenke seg å stemme på de gamle folkesvikerpartiene, er dette en mulighet som åpner seg for politisk virke og inflytelse.
 
 
***********************************************
 
Så er det at man - Folket Direkte - presenterte forslag til ny grunnlov 17. Mai 2019. Forslaget er en stor forbedring fra den grunnlov vi har. Men det utrolige og ubegripelige er lagt inn i loven:
Man viderefører to av de største forbrytelser i menneskehetens historie:
1) Gjeldspengesystemet og den ubetalelige rentebetingete gjeld, og 
2) Pengeprimatet. Arbeidsprimatet og arbeidernes eierskap i produksjonsmidlene og produksjonen blir avvist.
 
Hva dette går ut på, er det greid ut om i Den folkeøkonomiske ordning. Folket Direkte stiller seg på utsugerns side mot folket i økonomisk henseende...
Det økonomiske og pengetekniske avsnitt i loven er en katastrofe.
Gull (og sølv) er krigens penger i kraft av å være globalt gangbar mynt.
 
Det formodes at denne elendighet blir rettet opp før grunnlovsforslaget går ut til folkeavstemning om noen år - helst før Folket Direkte kommer på Tinget. Slik det er, er det pinlig, sørgelig og skammelig.