Hva ravnene hvisker...

Godt nyttår i 2018... med ønske om en bedre verden.

 

Vegtam ønsker et godt nyttår til alle. 


Også i 2018 står menneskeheten overfor store utfordringer - trolig større enn noen gang.

 

"So in the end, after many generations, the result would be a group of individuals of exceptionally high IQ, strong group cohesion, exploitative behaviour towards non group members and a deep religiousness. And all these psychological traits would have a genetic basis.##


 
Den gruppe som her er beskrevet, har alt i flere tusen år vært i virksomhet, og behersker i dag i vesentlig grad verden. Det er denne gruppe som arbeider for å etablere Den nye verdensorden, NWO.
Vi kaller i dag denne gruppen for 'Jødene'.

For å hindre gruppen i å etablere seg i våre forskjellige samfunn og utsuge dem, ## , er det følgende nødvendig - og trolig også tilstrekkelig:

 

1. Man innfører jødeparafrafen i utvidet form i alle lands grunnlover.
2. Alle land/samfunn inntar en nasjonalistisk og folkekjærlig grunnholdning til vern om folk og land. Den folkeøkonomiske ordning innføres.
3. Alle jøder hjelpes heim til Jerusalem/Israel (Siden FN gjennom landran har gitt dem heimland der). Her må de fø seg selv ved ærlig arbeid som de andre folkene.
4. Israel settes under administrasjon og kontroll av FN med økonomiske- og militære sangsjoner som virkemidler.
5. Palestinerne i Israel og det okkuperte Palestina får fri innvandringsrett til ethvert/alle muslimske land.

 

Gjennom disse tiltak vil jødene kanskje opphøre som en plage og trussel mot menneskeheten.

 

Hvordan muslimene som gruppe skal kontrolleres, blir en annen sak ... de dyrker jo jødenes gud under navn av Allah, og denne gud ble skapt av levittene ... de skapte ham i sitt bilde.

 

 

Vegtam