Hva ravnene hvisker...

Renten som grunnlag for det moderne slaveri.

indirekte

Gullets dis

Etter å ha bombet Serbia i grus fordi serberne forsvarte landet sitt mot albanske muslimer, fikk kryptojødinnen, som belønning fra Norge, jobben med etisk evaluering av det norske oljefondets aksjeplasseringer.

 

Den grunnleggende konflikt i det menneskelig samfunn har alltid vært, er og vil alltid være konflikten mellom frihet og saveri.

Konflikten står mellom slaven og hans herre, eller folkene som er slavebundet og deres utsugende herrer.


Vi vil i det følgende befatte oss med hvordan folk eller folkegrupper indirekte kan gjøres til slaver. Direkte kjøp og salg av mennesker er en annen sak.


Det moderne slaveriet kan etableres på fire forskjellige måter overfor et folk eller en folkegruppe:

1. Gjennom at eiendomsretten til resurser i hav og på land ranes fra folket og tilfaller utsugerne.

2. Gjennom at produksjonsmidlene blir eid og kontrollert av utsugerne. ##

3. Gjennom utsugernes gjeldspengesystem; xxx,  pengene blir satt i omløp som rentebærende lån/gjeld fra utsugernes banker. Folkets fripenger   xxx blir hindret å komme i omløp.

4. Kapitalens og pengefyrstenes fire friheter blir sluppet løs (Fri bevegelse av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft/mennesker). Folkets rett til å hindre de nevnte friheter avskaffes.

***

Vi vil begrense oss til å se på punkt 3. og ilustrere det med to eksempler. Under Gjeldspengesystemet setter bankene pengene i omløp som rentebærende lånPengene blir skapt av intet på grunnlag av lånesøknaden.

Anta følgende:
A.
- En gjennomsnitts norsk arbeidstaker har en bruttolønn på 500 000 kr. Han betaler kr. 200 000 i skatt og har derfor kr. 300 000 til livsopphold.
- Han låner kr 3000 000 til hus til 5% rente p.a. med løpetid på 30 år.

Renten av lånet vil over 30 år beløpe seg til ca. 3000 000 kr.x5/100/2x30 = 2.250.000 kr.

 

For å betale renten på de penger som er laget av intet, må arbeidstakeren arbeide gratis for bankieren i 2250000 kr/300000kr/år= 7.5 år.

B.
- I Sverige ble renteandelen i prisene på varer og tjenester nylig funnet å være 40%. Vi antar det samme gjelder for Norge.
- Personen i eksempel A. forbruker varer og tjenester fra fødsel til død, anta hele sin nettoinntekt på kr 300 000. Han lever i 80 år.

Rente av årlig forbruk: kr. 300 000x40/100= kr.120 000
Gjennom sitt liv betaler han i rente: ca. kr. 120.000x80= kr.9.600.000

 

På grunn av renten må arbeidstakeren gjennom sitt liv arbeide gratis for bankieren i 9.600.000/300.000 år= 32 år.

 

I tillegg kommer at en stor del av våre skattepenger også går til betaling av renter ...

***

Eksemplene A. og B. er eksempler på slaveri - moderne slaveri! Alene på grunn av renten!

 

Under et fripengesystem ville dette slaveriet vært ungått, og arbeidet kunne i sin helhet kommet arbeidstakeren til gode.

Og at renten er ubetalelig i et samfunnsøkonomisk perspektiv - siden den betales med penger som er lånt i omløp og derfor alt knyttet til gjeld - gjør forbrytelsen vesentlig verre.

***

Våre politikere snakker om frihet og demokrati. Det samme gjør media. Men det de sier er bare løgn og propaganda.
De borgerlige partier har knapt lagt skjul på at de står på utsugernes side mot folket. Partiene på venstresiden hevder de står på folkets side mot "kapitalen". Disse enkle betraktninger viser at de lyver. Også venstresiden i politikken er frontorganisasjoner for pengemakta og De internasjonale pengefyrster. ###  ###
Andre bettraktninger ville verifisert for oss at Gjeldspengesystemet og kapitalismen har økonomiske kriser, folkemord og naturødeleggelse som virkninger av rentens eksponensielt voksende og ubetalelige gjeld.

Renten er krisenes mor...

***

Gullveig og Utsugerne herjer trolig heimen verre enn noen gang…

 

Gullveig.
Spiddet og støttet
av spyd savnet ei
Gullveig grådighet.
Som Heid herjer
hun enda heimen
- tre ganger brent -
ormleiets lyse dis.

 

Løsningen på forbrytelsen er et fripngesystem, for eks Den folkeøkonomiske ordning, båret fram av et folkekjærlig parti som er villig til å ta i med folkesvikerne og innføre de lover som gir oss det gode samfunn for nordmenn og samer i Norge.

Det moderne slaveri bygger på gjeld.

 Moderne slaveri.

Video om renter

 Vegtams side.