Hva ravnene hvisker...

Revolusjon fra toppen

 

 

Vi hitsetter ovenfor konklusjonen av den vitenskapelige historiske analyse og utgreiing vi finner i Kerry Boltons verk Revolution From Above.

 

Når vi ser hvordan «kunsten» også blir utnyttet av De Internasjonale Pengefyrster til å utfjotte folket, faller det oss i tanker hvordan dronning Sonja har stilt seg som den høye beskytter av «Moderne kunst» - dette forunderlige ingen forstår – som erstatning for etnisk, nasjonal,  historisk, folkebevarende og begripelig kunst.

 

Den moderne kunst er internasjonal, globalistisk og uten tilknytning til folkenes tradisjoner, og derfor velegnet til å gjøre dem til historieløse slaver i tjeneste for sine herrer under Den Nye Verdensorden...

I tillegg blir følgende saker beviselig tungt økonomisk støttet av Pengeveldet i følge Bolton: 

  • Globalisering og privatisering av alle slag

  • Multikulturalisme og innvandring

  • Feminisme (for å bryte ned familien og øke arbeidskraft og skattegrunnlag.)

  • Statlig barneoppdragelse

  • Liberalisering av narkotika

  • Fri abort

  • Åpne grenser

  • Og «gode saker» av alle slag i navnet til «demokrati», «frihet», «antirasisme», «antisemitisme», «kristendom» og «humanisme».

 

Så kommer «krigen mot terror» og «krigen mot klimakrisen» for å kunne skattlegge folket og holde dem i konstant og lydig alarmberdskap.

 

Det hører med i bildet at CIA har vært ytterst hjelpsome på de fleste felter, ikke minst med finansieringen.

Det hører også med i bildet at dette nettverket av plutokrater -  bankierene, De internasjonale pengefyrster - for det meste tilhører De utvalgte ... De dyrker Jusaismen.