Hva ravnene hvisker...

En adferdsøkologisk hypotese om jødene.

  

  

Fra en av våre åndsfrender og jotunbankere har vi fått tilsendt stoff av meget interessant slag. I sine studier var han masterstudent i menneskets adferdsøkologi på NTNU.

Vi gir ham ordet:

Til Vegtam

Jeg sender her vedlagt til deg en hypotese som jeg skrev mens jeg var student på hovedfag i menneskets atferdsøkologi (biologi) på NTNU. Hypotesen er en resonnering ut i fra evolusjonær forståelse som fører fram til at man er nødt til å konkludere med at det eksisterer en etnisk-religiøs gruppe som har kontroll over det vestlige samfunnet. 
 
Fordelen med denne hypotesen når man skal si sannheten om jødene, er at den er virkelig fullstendig hypotetisk utledet (altså uten å ofre jødene en tanke på forhånd). Det vil si den er utledet ved å lete etter en ledig nisje i et stort menneskesamfunn som praktiserer universell altruisme. Denne hypotesen har sin tilblivelse i det at jeg som hovedfagsstudent ville finne den ultimate måten å føre genene sine videre på i vårt vestlige samfunn. 
 
Før jeg skrev denne hypotesen så var jeg som alle andre indoktrinert i forhold til jødene og reagerte emosjonelt avvisende på enhver negative beskrivelse av jødene og deres handlinger. Hos meg hadde de virkelig de uskyldiges offerstatus, akkurat slik som vår elite programmerer oss til å reagere. Men etter at jeg hadde skrevet hypotesen og deretter leitet noen timer på nettet etter informasjon om en etnisk gruppe som kunne stemme med hypotesens kriterier, så var jeg befridd fra all indoktrinert tenkning om jødene. Jeg klarte etter dette å se jødene på en helt ny måte. 
 
Dette betyr altså at denne hypotesen har kraft i seg til å befri folk fra det synet som man programmeres til å ha om jødene. Hypotesen vil nok ikke befri alle som leser den, den stiller krav til abstrakt logisk tankegang med evolusjonær vinkling, men den vil klare å befri noen.  
 

Vi går til hypotesen Hypothesis. 

 

Så vidt vi kan se er det ingen folkegruppe i historisk tid hypotesen fanger bedre inn enn nettopp jødene. Deres ferd gjennom historien forklares av hypotesen. Den italienske mafia og de kinesiske triader er også parasiterend grupper på menneskeheten, men de tilfredsstiller ikke vår gruppes alle kriterier - særlig ikke det religiøse.

 

I sine arbeider har Kevin MacDonald i vesentlig grad kastet lys over jødene som folkegruppe i et sosiologisk/psykologisk perspektiv. Og vi ser at hypotesen  forklarer deres adferd slik han beskriver den. 

 

Vi er av den mening at jødenes agenda, slik den blir beskrevet av hypotesen, ble utviklet under det babylonske fangenskap. Dette blir nøye påvist i Kontroversen om Sion slik det blir framstilt av Douglas Reed. "Alle mennesker gråt da de hørte lovens ord."

 

I dag er ca. 90 % av jødene khazarer, et tyrkisk/mongolsk folk som konverterte til judaismen på 700-tallet. De har dermet ingen historisk tilknytning til Israel eller er en del av de semittiske folkeslag. Men de har skapt det sionistiske monstret Israel - de har skapt sitt miljø.

 

Vegtams sider.