Hva ravnene hvisker...

Om nå råd ellers kan være til noen nytte ...

 

Jung visste hva han pratet om ...

  

Fra Den Nordiske Motstandsbevegelsens nettsider finner vi de følgende punkter fra den pengetekniske siden av deres program:
Man vil:

•Forlate den nåværende finansordningen.
•Innføre en statskontrollert sentralbank med monopol på å skape penger.
•Avskaffe renten.
•Innføre en avgift for de som holder betydelig kapital ute av sirkulasjon


Dette betyr at man vil:


1) avskaffe de nasjonale pengeenheter for de enkelte land i Norden og innføre en felles sentralbank og en felles myntenhet.

 

2) benytte en avgift eller negativ rente for å jage private penger og investeringer rundt i økonomien etter ønske eller behov fra det offentlige.
( Punkt 2) er i pakt med teoriene til Silvio Gesell. Om Gesell sa  Keyns: Når Marx er glemt vil Silvio Gesells tanker fremdeles leve videre. (Fritt etter hukommelsen.))


Ad 1): Dette peker i retning av en sentralstyrt og sterk stat med tendens til oppløsning av nasjonalstatene.

 

Ad 2): Ordningen er hverken ønskelig eller nødvendig.


La det være sagt: Ordningen er grei nok og vil nok føre mot de overordnete mål, men vi foretrekker en helt annen løsning.


Vi foretrekker:

1) At de nasjonale pengenheter beholdes for de enkelte land med egen tilhørende sentralbank, og at en felles myntenhet, Nordenkronen, innføres i tillegg med tilhørende sentralbank.
Nordenkronen fungerer som utenlandskrone, de nasjonale myntenheter gjør det ikke, men kan veksles til Nordenkrone.
Dette gir større selvråderett og fleksibilitet i økonomien for de enkelte land, og større uavhengighet overfor utlandet. Uten sin nasjonale pengeenhet mister folkene en frihetsgrad.

 

2) Gjennom sentralbanken og Finansdepartementet har folket til rådighet alle de penger som trengs til investeringer eller kjøp fra næringslivet. Negativ rente er derfor unødvendig. De private kapitaler kan hvile trygt hvor de er, og øke i verdi med de fallende priser.

                                                            *

Vi er av den oppfatning at Den Nordiske Motstandsbevegelsen legger opp til en unødvendig og uønskelig sterk økonomisk sentral statsdannelse som ikke har gjenklang i folkene.
Slikt vil bare føre til motstand mot det ønskelige og nødvendige nordiske samarbeid som vil måtte komme om de nordiske folkene skal overleve i livskampen.
Vi oppfordrer derfor Motstandsbevegelsen til å revidere sin pengeteknikk. Et tips til slikt finner man her:

 *

Programmet ellers er en annen sak ... men høyst verdifullt siden folkets overlevelse er det sentrale punkt.