Hva ravnene hvisker...

Den judaistiske lære.

Han var statsminister i Israel. 

 

Under Det babylonske fangenskap (ca. 586 - 539) skapte levittene jødeguden - Gud Herren, Jehova - i sitt bilde - i levittenes bilde skapte de ham, slik han kommer til syne i Toraen ... som en psykopat av kosmiske dimensjoner.  Og ved å tro på og bekjenne seg til ham, blir   jødene strengt tatt sin egen gud.

Den kristne Faderen og den judaistiske Herren er ikke av samme ånd og vesen. Blodofferet på Golgata var - og er - ikke til Faderen, men til Herren. Kristendommen blir dermed en avart eller forlengelse av Den judaistiske lære og en hjelper for denne læren. Treenigheten maskerer Herren.

 
I sin kortversjon, lyder den judaistiske lære - levittenes lære - omtrent slik:

 

Jeg, Herren din gud, har skapt himmel og jord og alt som finnes i himmelen og på jorden.
Jeg har valgt dere, Jødene, til mitt eiendomsfolk foran alle de andre folkene og foran alt annet av mitt skaperverk.
Hvis dere holder den lov jeg har gitt dere, alle forbud og alle påbud, skal jeg gjøre dere til verdens herrer, og alle de andre folkene skal bli deres tjenere.
Og alle rikdomer i verden skal tilhøre dere, og Jerusalems porter skal være åpne ved dag og ved natt, og folkene skal bære sine rikdommer til dere.

 

Fra Wikipwdia: ###


I ly av ca. 1500 persiske soldater ble så Den nye pakt, Loven, og dermed Den judaistiske lære, påtvunget det jødiske folket i Jerusalem.  Folket ble et offer for læren.
I Skriften heter det: "Alle mennesker gråt da de hørte Lovens ord". 

 

***

Denne lære er etter propagandaversjonen av begrepet rasisme en ren rasistisk lære.
En mer riktige og virkelighetsnær definisjon av begrepet finner vi her:

 

Vi vil mene denne lære, Judaismen, kan være det verste åndsprodukt begått av mennesker. En meget stor del av verdens ondkap, uhyrligheter, fatigdom og elendigheter strømmer ut fra denne kilde.   ##   ##. 

 

Den gud som opptrer i GT, er ingen god gud.

Faderen=Gud Herren=YHWH=Jehova=Allah=Den onde=Et psykopatisk og ondt avlende memkompleks.

 

I dag ser vi at Den nye verdensorden, NWO, søkes virkeliggjort på grunnlag av denne lære, og med et lite antall jødiske pengefyrster i sentrum.

Medisinen mot NWO finner vi her

 

***

Kontroversen om Sion.

Et streiftog i Toraen, Loven, Det gamle testamente:

(1. Kongebok 10,14; Ordspråkene 11,15 og 22,7; Nehemia 5,4; 5. Mosebok 7,16, 23,19 og 28,12; Esajas 49,23; Haggai 2,7; Jeremia 30,11; Esajas kap. 60 og 61, samt Talmud.) (1. Mos. Kap.17 v. 1-14) (1. Mos. Kap 15)

 

Fra Talmud: 

##   ##