Hva ravnene hvisker...

Fra konspirasjonsteori til vitenskap

 

 

Blant folk som driver med å bringe sannhet og virkelighet for dagen, er 'Ockhams barberkniv' et ikke ukjent begrep: Forklar tingene på enkleste vis. 

Det er skjelden vi her i huset drister oss til å prøve oss som sannsigere. Men for nyttårsaften i år skal vi gjøre et unntak. Vi tar sjansen på å prøve oss med følgende forutsigelse: 

I sin nyttåtrstale vil Kongen sterkt anbefale nordmenn og samer å fortsatt begå kollektivt selvmord gjennom innvandring og lavt fødselstall. Og kanskje heller mer av begge deler enn mindre. Maskert som kristendom og humanisme. 

Hva er forklaringen på at Kongen ønsker å utrydde de folk han er konge for?

Det er her Ockhams barberkniv kommer inn...

Og vi flesker resolutt til og gir den enkleste forklaring vi øyner:

 

Han tilhører en jødisk familie!

Derfor: Han går med Pengefyrstene mot folket og folkene! Derfor fremmer han NWO - Den nye verdensorden.

 

Så vidt vi kan se er alle kjensgjerninger i saken forklart av dette som i seg selv er en kjensgjerning. (Til erindring: Kong Håkon og J. Bernadotte var begge høygrads frimurere.)
Vi sakser fra autoritativt hold: 

 

«Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.»  (Hentet fra biografien om Kong Olav)

 

Kong Haralds mor stammet fra Jean-Babtiste Bernadott. Han blir dermed av jødisk ætt.

 Om Jean-Babtiste Bernadotte er å fortelle at han ble gift med svigerinnen til Joseph, bror til Napoleon. Som medlem av familien ble han følgelig hjulpet på alle vis av Napoleon. Han fikk forfremmelser, belønninger og ble også hjulpet til kronen i Sverige. Hjelpen og vennligheten ble besvart med svik. Han vendte seg mot Napoleon mot løfte om Norge. Dermed begikk han også svik mot det norske folk og alle de nordiske folkene, et svik som har fortsatt på alle vis siden, særlig gjennom de pågående fokemord gjennom innvandring og lavt fødselstall.

 

Ikke å undres over at Kong Harald tidligere er kåret til månedens folkesviker

 

Bedre hadde det kanskje vært med en konge av folket og for folket... Hvor det stikker, går i hovedsak fram av Den folkeøkonomiske ordning...
... Akk ja... Vel, vi har lenge anbefalt en annen innvandringspolitikk - og nok også et høyere fødselstall for de to folkene. 

*

I alle fall - vi er enda noen som gjerne ser at nordmenn og samer - når de først oppsto og eksisterer - overlever som folk mellom andre folk og kan bridra bærekraftig til det etniske og kulturelle mangfoldet på jorden - og ikke forsviner i historiens mørke i en dødsdans av nattsvart multikult i løpet av noen få generasjoner ...

###   ###  ###   ###