Hva ravnene hvisker...

Faderen eller Herren

 

Var Abraham styrt av Faderen eller Herren?

 

En artikkel av Jostemikk åpner for mange tanker og spekulasjoner …
Når man beveger seg inn i materien monoteistiske religioner, synes en likning å ha høy grad av aksept i vide kretset:

 

Faderen=Gud Herren=YHWH=Jehova=Allah

 

Tyder man disse symboler, finner man at Gud Herren=JHWH=Jehova står for et ekstremt strengt og psykopatisk overjeg. Historisk sett er det vel grunn til å mene at symbolet i det vesentlige ble utviklet under fangenskapet i Babylon, og da folket i 444 fvt ble samlet i Jerusalem for å skrive under på Ezekiels Nye Pakt, i skyggen av persiske soldater, heter det:
«Alle menneskene græd, da de hørte Lovens ord». ##

 

Symbolet Jehova, Herren, er tydelig menneskeskapt, men psykopati kan meget vel ha sine røtter i arvestoffet, i genene. Det dreier seg om den personifiserte ondskap. Det blir i så fall Sanhedrinet som står for ondskapen.

 

Symbolet Faderen er en framstilling/personifisering, en idealisering, av en allkjærlig og altomfattende farskjærlighet som gjennom religionens utvikling har steget fram og manifestert seg i den kollektive psyke fra dypet av arvestoffet.

 

Altså: Faderen er ikke lik Jehova. Vi har å gjøre med totalt forskjellige, diametralt motsatte, fenomener! Faderen og Herren er ikke av samme vesen og ånd.


Så blir ett av de mange spørsmålene: Hva var det den historiske Jesus forkynte? Læren om Faderen eller læren om Jehova?


Jeg vet ikke, men følgende teorier kan vel kanskje utvikles:

 

1. Jesus forkynte læren om den allkjærlige Faderen.
Men i så fall ville ikke den stedfortredende blodofferdød på Golgata vært en del av læren. Det er trolig Faderen, ikke Jehova, som sier: «Jeg vil miskunnhet, ikke offer».
Da er det stedfortredende blodoffer på Golgata smuglet inn i kristendommen, kanskje av fariseeren Paulus, utsendt av Sanhedrinet… Jehova, ikke Faderen, blir dermed den sentrale figur i kristendommen, og det er dette uvesen man dyrker innen denne religion, uten å forstå det! Kristenfolket er utfjottet av jødene. ##

 

2. Jesus forkynte læren om Gud Herren=Jehova.
Blodofferet på Golgata av den førstefødte gir da mening, siden Jehova jo er kjent for slike krav og tilbøyeligheter fra Toraen (Jamfør drapet på alle førstfødte i Egypt). Jesus ville da selv, kanskje, søkt denne offerdød, slik som beskrevet i evangeliene.
Faderen kan så være kommet inn fra Paulus og Sanhedrinet, eller andre redaktører, som en maskering av Jehova, … beregnet for hedningene. Og kristenfolket blir dermed lurt til å dyrke Gud Herren=Jehova også i dette tilfellet. Igjen er de utfjottet av jødene.

Kanskje finnes det andre teorier om dette … Jeg vet ikke.

****


Jeg er nok tilbøyelig til å mene at det Jesus så som sin oppgave, var å omvende jødene fra den uhyrlige religion Ezekiel og Sanhedrinet hadde tredd ned over hodet på dem i 444 fvt.. – for det var kun jødene han ville frelse, ikke oss hedninger! Hans nasjonalistiske ord forteller om det:

 

«Ta ikkje vegen til heidningane, og gå ikkje inn i nokon av samaritanbyane! Gå heller til dei bortkomne sauene i Israels hus.»

«Eg er ikkje send til andre enn dei bortkomne sauene i Israels hus.»

«Det er ikkje rett å ta brødet frå borna og kasta det til hundane.»

«I dag er frelse komen til dette huset. For han er òg ein Abrahams son. For Menneskesonen er komen for å leita etter dei bortkomne og berga dei.»

«Du skal elska nesten din som deg sjølv.» 

 
Og han kunne umulig spre en lære som satte likhetstegn mellom den frigjørende Faderen og den trellbindende Herren!  ##

Derfor  burde kristenfolket og kristendommen kvitte seg med Herren og holde seg til Faderen alene :-) – At dagens jøder vil kvitte seg med Herren, er nok en utenkelighet?  ##  ##

***

 

Jeg tror disse anskuelser kanskje har noe med ditt tema å bestille, Jostemikk, … ondskapen kommer i vesentlig grad, kanskje i forsterket grad, fra Ezekiels Nye pakt, ikke fra khazarer eller andre slemminger som har konvertert til Judaismen … og den er sentrum i Judaismen. Jeg tror også at gode gamle Sanhedrinet fremdeles er drivkraften i Judaismen med iboende ondskap, og at det alltid har vært slik…

 

En annen atrtikkel av Jostemikk over emnet finnes her.

 

(Dette ble lagt inn som kommentar til Jostemikks artikkel. Her i en smule redigert form.l)