Hva ravnene hvisker...

Fødselstall, Innvandring og Folkemord.

Innvandringen er et verktøy til villet folkemord.

 

Hvor fort folkeutslettingen i Norge går, har de fleste trolig ikke tilstrekkelig med kunnskap i praktisk rekning til å kunne danne seg en sikker mening om. I Norge er fødselstallet for nordmenn og samer nå på vei under 1.61. ( Nå, 2019, 1.5 ) Stabil folkemengde over tid krever 2.1. Innvandringen av folkefremmede er relativt som i Sverige.
Vi hitsetter grafikk fra Solkorset for å avhjelpe nøden. Det er innvandringen og det lave fødselstallet som er den store trusselen. Hver av dem leder alene til utsletting av folket. Vi er vitne til et ønsket og planlagt folkemord.


http://www.solkorset.org/politikk/invasjon/popstatN.xml


Hva gjør du for å hindre dette ?

 

Hva du kan gjøre går fram av denne lenken.

 

Vi må alle arbeide for å få et folkekjærlig og folkebevarende parti på Stortinget som kan lovfeste de nødvendige endringer til folkebevaring. Partiprogrammet vil se omtrent slik ut:

 

En hovedparagraf i NPE

* Gjennom økonomisk og skattepolitisk oppmuntring av kvinnene høynes fødselstallet til over 2.1 for de folkeegne. (700 000 kr for 3. barn og 500 000 kr skattefritt for hvert overskytende. I tillegg kommer samfunnslønn, morstrygd og barnetrygd.) Selvbestemt abort settes på vent til fødselstallet har oversteget 2.1 for folkeegne kvinner. Moderskapets status høynes med egnede midler. 

 

Det er bedre å realisere seg som kvinne og mor enn som vaskehjelp eller direktør på asylmottaket.

 

Det er nok av dem som åpent støtter folkemordene på de hvite folkene...

Heim