Hva ravnene hvisker...

Kommentar til pengesystem på Martinus blogg.

 

Symbol nr 1: Guds ande øver vattnet.

 

 

Martinus blogg har Anders skissert et pengesystem som ikke bare er i pakt med tankene til Martinus, men som også fører pengesystemet til Per Lundgren et steg videre. Det blir beskrevet gjennom de følgende punkter:

 

 

Steg 1

Staten (Regjeringen) overtar den fulle kontroll med Riksbanken

 

 

Steg 2

Staten gir ut et nytt betalingskort på markedet, direkte via Riksbanken. Kortet har en øvre grense på 100 000 kroner. (Privatpersoner kan bare overføre penger til foretak. Kortet etterfylles hver måned av riksbanken. Alle myndige borgere er tiltenkt kortet.)

 

 

Steg 3

Alle foretak får tilbake samtlige kostnader hver måned fra staten.

(Foretaket bokfører lønninger og skatter med kr 0 hver måned. Resten av sine utgifter får det tilbake av staten.)

 

 

Steg 4

En ny lov innføres som sier at alle priser er faste, og alltid har verdien kr 1 per enhet.

(Mulighet for inflasjon er dermed forsvunnet.)

 

 

Steg 5

En ny lov stiftes som forbyr lån mot rente.

(Med denne lov på plass har selve roten til kapitalismens giftige tornebusk blitt rykket opp og brent, og så lenge den voktes, kan det økonomiske diktaturet ikke gjenoppstå.)

 

 

(Fra foretakene blir så pengene – som bare samler seg opp på foretakets konto uten noen nyttig funksjon - sirkulert tilbake til sentralbanken, Riksbanken. Dette er vel egentlig steg 6?)

 

 

Vi anbefaler folk å lese fremstillingen til Anders nøye. Hva man ellers finner på bloggen, eller i Livets bok – Det tredje testamente, får stå for sin egen rekning. Vi er jo dog, som man vet, ikke helt uten sans for mystikere.

Martinus lære er å betrakte som en ny religion i forlengelsen av Judaismen og Kristendommen, derfor Det tredje testamente. Som åsatruere og jotunbankere er derfor Martinus og hans testamente (og hans tilhengerflokk) en jotun vi vil holde oppsyn med - deres antirasisme, holokaustbekjennelse , EU-tilhengeri og internasjonalisme tilsier tilrådeligheten av dette.

 

 

**

 

Det system Anders her har skissert, er i alle henseender et enkelt, logisk og vel fungerende pengeteknisk system. Gjennom 5 steg (vel egentlig 6?) har han dermed klart det Per Lundgren brukte 22 «nøkler» på – uten å få sirkulert pengene tilbake til kilden.

At det her er mangt som ikke er berørt, får så være; for eks begrensning av mulig overforbruk, eller hva slags politikk systemet ellers skal tjene. Etter vår mening ville det jo være særdeles trist om denne folkelig styrte pengemaskin skulle bli brukt til folkemord på sin eier. Slik gjeldspengesystemet, det kapitalistiske pengesystem, har som virkning i dag. Det er med pengemaskiner som med f...., kniven og bjøinbørsa – det er ikke noe banspæll!

 

 

Det systemet gjør i sin enkelhet, er å fordele produksjonen ytterst rettferdig mellom samfunnets medlemmer.

 

**

 

Det som nå trengs i Norge er et politisk parti som kan programfeste og arbeide for et slikt eller liknende fripengesystem. Vi vil anbefale et liknende, mer jordnært og forsiktig system. Den martinusianske herlighetsteologi passer nok best i Sverige. Nærmest til å gjøre det her til lands er Norgespartiet . Vi ser strengt på dem og ber dem skjerpe seg ... NPE har enda for lang vei og gå ...

 

... Martinus er en tåkefyrste av de helt store ... vi er forbauset, og positivt overrasket, over at man i de kretser er kommet ned fra kosmos til jorden, og blitt opptatt av fripenger ... men lite er vel bedre? - det var ikke for tidlig.

 

**

 

http://martinusportal.se/blog/vi-lever-i-en-dold-ekonomisk-diktatur-del-4

 

Martinus på vikipedia.  Martinus forum  Martinus i Norge 

 

Se tidligere kommentar til Martinus