Hva ravnene hvisker...

Vi er ikke uten sans for mystikere

 

Symbol 19: Gjennom innvielsens mørke (Helvete eller Ragnarok)

 

 

Ved et par anledninger har vi sett den ikke helt ukjente danske mystiker Martinus bli nevnt i rosende ordelag på debattsiden til Nya ekonomiska systemet – som prisverdig går for fripenger. Vi trodde en tid at enkelte innlegg på siden var inspirert av New Age, men ser nå at det like gjerne kan være Martinus som skinner igjennom. Om noen lot seg fornærme eller opphisse av denne mulige feiltagelse, beklager vi. ##.

 

 

Vi har sans for mystikere. De har ofte noe viktig å fortelle. Én vi liker er Helgi Pjeturss. Martinus var mystiker i forlengelsen av den forvrengte lære fariseeren Paulus gav av det sosiale budskap til nasjonalisten og nasareeren Jesus, der han, Paulus, gjorde Jesus til Kristus. (Trolig var Martinus også inspirert av antroposofien og Rudolf Steiner.) Martinus ble dermed kristenhumanist og internasjonalist. Kristus er jødegudens ideal og ledestjerne for hedningene. Pjeturss visjoner ble inspirert av åsatru og æser. Han ble derfor nasjonalist lik Jesus, men sagtens også humanist – kanskje nasjonalhumanist?

 

 

Vi har merket oss at de tilstander Nya ekonomiska systemet skimter hin sides gjeldspengesystemet, har sterke fellestrekk med de visjoner Martinus skuer for utviklingen på jorden. Dette forklarer kanskje tilbøyeligheten til antirasisme, holocaustbekjennelse, EU-tilhengeri, antinasjonalisme, internasjonalisme, innvandringsvennlighet og annet des like av tankekontrollerende moderatoradferd vi finner på forumet.

 

 

Vi nevner tilfeldig noen mulige likheter mellom Martinus og Pjeturss:

-Det hinsidige og døden (Martinus - Pjeturss)

-Drømmeforståelsen – men også ulikhet (Martinus - Pjeturss)

-Skytsengler og fylgja

-Gjenfødelse (Martinus - Pjeturss)

-Kosmologi (Martinus - Pjeturss)

 

 

Det virker som de to mystikere fra sine forskjellige utgangspunkt og forskjeller, nok begge ville gått for fripenger i det dennesidige – i det minste i første omgang...? ##.

 

 

Om vi enn har en viss sans for Martinus, drister vi oss til å mene at Helgi nok er den mest vitenskapelige og jordnære av dem.

 

 

Om Jesus går det rykte at han er løyst frå krossen. Tilbake står Kristus – uten kors og stedfortredende soningsdød.

***