Hva ravnene hvisker...

En hjelpende hånd til Poppen

MØTTE FOLKEHAVET: Over 43 år etter at han ble presteviet ble Jorge Mario Bergoglio valgt til Den katolske kirkes
 nye åndelige leder. Foto: AFP

 

 Pave Frans - En antikapitalist vi gjerne samarbeider med!

 

 

Pave Frans,                                                                                                             17.04.14

Vatikanet, Roma.

 

 

Kjære Frans.

Ingen skal beskylde oss for å være gode katolikker, eller for å ha synderlig forståelse for kirkens lære i sin alminnelighet. Men deg har vi forhåpninger til. Vi grunner det på to forhold: Du har skremt den italienske mafiaen med Helvete om de ikke forbedret seg,  og du har erklært krig mot kapitalismen.

 

Dette med mafiaen og helvete er sikkert en glimrende idé, men vår beskjedenhet tilsier at vi her nok må innrømme et noe lavt inflytelsesnivå. I tillegg er vi usikre på om Han Tykje egentlig vil ha noe med mafiaen å bestille ... Det er som uforsonlige fiender av kapitalismen vi mener å kunne gi deg en hjelpende hånd.

 

Rykter vil ha det til at du ikke er fremmed for å legge ned Vatikanbanken siden den har opptrådt ganske så ukristelig i hele sin eksistenstid; den har, som vi jo vet, tatt renter av både brødre og fremmede.

 

Nei Frans, du skal ikke legge ned Vatikanbanken! Du skal i stedet skifte pengeteknisk system for banken! Du skal fjerne renten, gå vekk fra et gjeldspengesystem og i stedet innføre et fripengesystem for banken! 

 

Dermed vil det oppstå et fripengesystem for alle katolikker over hele verden. (Og med mulighet for alle vantro til å slenge seg med.) Du skaper da kirkepenger grunnet på menneskekjærlighet! Menneskene vil bli frigjort fra kapitalismens gjeldsåk og rentens ubetalelige og stadig økende gjeldsvekst.

 

Vår erfaring på feltet tilsier at vi kan vise deg til tre alternativer.

 

1. Et fripengesystem grunnet på ekte fiatpenger uten varemessig dekning. Pengene settes i omløp fra Vatikanbanken som:

a. Lønninger til prester og andre kirkelig ansatte.

b. Vedlikehold av kirker og kirkelige eiendommer.

c. Investeringer og skaping av arbeidsplasser blant verdens fattige.

d. Rentefrie lån til alle verdige lånetrengende på grunnlag av godtakbart panteobjekt.

e. Kjøp av varer og tjenester til kirkens behov.

f. Gaver.

g. Borgerlønn til registrerte katolikker - medlemmer i din hjord.

h. De troendes individuelle konvertering av egne gjeldspenger til frie kirkepenger.

 

2. Vatikanbanken gjøres til en varedepositobank hvor, i hovedsak, kirkens eiendommer og rikdommer danner grunnlag for pengeutstedelsen som kan skje etter mønsteret a. - h. som vist under 1.

 

3. En kombinasjon av 1. og 2..

 

Men, Frans, det er med pengene som med nåden og kjærligheten; de må sirkulere, også tilbake til sin kilde, ellers får vi inflasjon. Av inflasjonshindrende og pengesirkulerende tiltak som bringer pengene tilbake til kilden, peker vi på:

 

1. Kollekt.

2. Salg av varer og tjenester av både kirkelig og verdslig art.

3. Leieinntekter fra utleie av kirkens bygninger.

4. Reklameinntekter betalt med dine kirkepenger.

5. Nedkorting av nedbetalingstiden for de rentefrie lån i perioder med inflasjonstendenser.

6. Verdensomspennende innsamlinger av kirkepenger til menneskevennlige formål.

7. De troendes egne konvertering av kirkepenger tilbake til denne verdens gjeldspenger.

(Alt betalt med dine kirkepenger (Vatikanpenger, Pavepenger) - dermed vender pengene tilbake til kilden, som er Vatikanbanken. Avlat, jordleie og kirkeskatt må ikke få komme på tale.)

 

Denne verdens Mammon i form av annen valuta må ikke fritt kunne veksles inn i dine kirkepenger. Slikt må kun foregå i kontrollerte former for å unngå spekulasjon.

 

Som veiviser i disse spørsmål, som kjentmann på den smale sti, viser vi til noen av de utgreiinger du vil finne på Vegtams nettsider:

Om renten, det økonomiske system til NPE, Det positive pengesystem, om fripenger som forretningsidé m.m.m.  ##  ##  ## ##.

***

Vi hører at du har oppnevnt et økonomisk sekretariat under oppsyn av et råd på 15 medlemmer. Det er bra, men ett av medlemmene er Maltas tidligere sentralbanksjef ... Kutt ham ut! ... han har ikke vår tillit! ... han kan være Rothschildagent slik Hjalmar Schacht kanskje var!

 

Kjære Frans - siden menneskenes ve og vel ligger oss begge på hjertet, skulle det ligge an til et nært samarbeid mellom oss i kverking av kapitalismen. Og om du gjerne vil gå lenger enn til bare å erstatte Gjeldspengesystemet med et fripengesystem, vil vi anbefale at du også erstatter pengeprimatet med et arbeidsprimat ... Et felt hvor vi også kan gi råd...  I sum vil jeg nok mene vi har å gjøre med god frigjøringsteologi ...

 

Gode Frans; la oss følge i Jesu fotspor - La oss velte pengevekslernes bord og drive dem ut av tempelet; ut av menneskenes hjerter, sinn og samfunn! ... Deg og Gud til ære, menneskene til gavn og glede ...

 

God påske til deg og alle dine tilhengere.

Vegtam Borson. Norge.