Hva ravnene hvisker...

Vi bærer ikke penger til våre fiender.

 

 

 

Vi kjøper aldri Dagbladet.

(Men det hender vi leser for  holde oss oppdatert på styggedommen)

Dette fordi blekka er det største åndelige horhus vi har i landet - etter vår mening. De andre norske avisene er selvsagt også åndelige horhus, og journalistene i det alt vesentlige åndelige ludder som lever av å gå på akkord med sannheten. Men de er verst i Dagbladet – etter vår mening. Der styrter de seg daglig høyere fra tempelmuren enn i de andre av landets publikasjoner.

 

Det er kanskje den monomane holocaustbekjennelsen hver evige dag, og nazihetsen hver søndag, vi har fått i vrangstrupen; - i alle fall: vi boikotter Dagbladet. Tenk om Dagbladet hadde gått konkurs, - for en glede vi ville følt og for en vinning det ville vert for det norske folk… 

 

På søndag (18/8) var det en særlig stygg nazihets, og en del særlig grove løgner. Og som vanlig kom de fra kretsen rundt Holocausttempelet. Mer presist en herre ved navn Dirk Mahsarski, og med Terje Emberland som sannhetsvitne. Hør bare: 

 

«Det fantes ingen germanere… !...? 

 

Terje Emberland har gjort medløpende jøderævslikking til sitt levebrød. At det er lukrativt og faglig utfordrende tviler vi ikke på. I sitt siste verk, Himmlers Norge, har han riktig sluppet seg løs. Der er det frontsoldatene som blir kriminalisert, nå særlig med beskyldninger om krigsforbrytelser av alle slag. De som sto på jødesiden drev aldri med slikt…

 

Et storgermansk rike med Tyskland i sentrum hadde han ingen forståelse for, men et jødekontrollert EU med Tyskland i sentrum faller visst bedre i smak…

 

Ingen germanere?… Se hva vitenskapen kan si om dette..

 

Vi vurderer å snart utnevne Emberland til månedens folkesviker. Han er holokaustlærens yppersteprest.

Hadde han fortalt oss hva han vet som gjør at han avviser Leuchterrapportene og Preusisk Blå, kunne vi også blitt bekjennere - kanskje...

 

Men skulle det vise seg at Emberland egentlig er en av de omskårne, er han selvsagt ingen folkesviker – da er han bare en skarve femtekolonnist.