Hva ravnene hvisker...

 Ondskapens kilde ligger i Bibelen

 

 Sionismen var og er den politiske bevegelse blant jøder som virker for å skaffe dem et eget hjemland.

 

Under 1. Verdenskrig, da det så ille ut for Tysklands motstandere, lovet jødene å bringe USA inn i krigen om de fikk et eget land.  Slik kom Balfour-ærklæringen i stand. De fik en del av Palestina som sitt land i 1948. Staten Israel var skapt og godkjendt gjennom FN. Siden har en permanent krigstilstand hersket i Midtøsten. Og Alle krigene har vært for Israel. Flere millioner mennesker er drept, mer enn en million barn er drept og millioner flyktninger fordrevet fra sine hjemland. I Irak alene ble det drept 500 000 barn. "Det var verdt det", sa kryptojødinnen Madeleine Allbrigt 

 

Toraen, Det gamle testamente, ble ferdig skrevet og redigert under jødenes babylonske fangenskap. Da Den nye pakt ble tvunget på folket, heter det i skriften: "Alt folket gråt da de hørte lovens ord". Den Gud som kommer til syne i Toraen, Talmud og Judaismen, er et ondt vesen, og helt klart Den onde. Satan, motstanderen til jødeguden Herren, kan da meget vel være Den gode Gud i form av Lucifer; lysbæreren, den som bringer lys, innsikt, sannhet og forståelse til menneskene. Fra Toraen har det i ettertid gått en stri strøm av ondskap, sorg, lidelse, krig, fattigdom og nød ut over menneskene. ###   ###. Bibelen - Det gamle og Det nye testamente er en stridt strømmende ondskapens kilde. Koranen er en avlegger av Bibelen, og Allah = Herren.

 

Det er gode grunner til å tro  at Kristendommen og Talmud ble skapt av Levittene som redskap i deres tjeneste. I dag ser vi disse tre religioner sammarbeide om å bryte ned Europa gjennom innvandring av fremmede folkeslag. Frimureriet har samme mål.

 

I Toraen heter det at Herren skapte jødene som sitt eiendomsfolk, foran alle de andre folkene, og foran alt annet i skaperverket. Han skapte dem i sitt bilde. Dette er rasismens kilde; herrefolktenkningen. I virkeligheten er det selvsagt omvendt; det var Levittene, elitejødene, som skapte jødenes gud i sitt bilde. Det jødiske folk ble det første offer. Jødeguden, Toraen og Talmud som memkomplekser er trolig de verste åndsprodukter menneskene har skapt. Og det var levittene som begikk skaperverket. Og fremdeles er de virksomme.

 

Jødeguden har i Toraen lovet jødene å bli verdens herrer om de tjener ham og holder loven; budene og forbudene. Det er dette som nå er kommet langt i sin utvikling. I Israel kan jødene i fred og ro utvikle alle de våpen som trengs for oppgaven; atombomber, nøytronbomber, hydrogenbomber, misiler, kjemiske våpen og biologiske våpen som også kan gå mot genetiske markører. 

 

En slik kilde for ondskap kan ikke stoppes om den får utvikle seg langt nok. Den må derfor stoppes i tide. Staten Israel må avvikles og oppløses, og landet gis tilbake til palestinerne.

 

Dette kan gjøres ved at verdens alle land legger press på Israel for selvoppløsning, særlig gjennom økonomisk boikott, og organisert gjennom FN.

 

Jødene kan så få slå seg ned der de blir tatt imot. Staten New York i USA vil kunne romme dem alle. 

 

Om ikke jødene i staten Israel, blir stanset, betyr det i verste fall menneskehetens undergang, eller i beste fall at menneskene blir slaver under NWO. Ondskapen må holdes under kontroll. Best gjør man det trolig om man forbyr omskjæring med de strengeste straffer  ###  ###  ###  ### ###. Da blir Herren overlatt til seg selv uten hjelpere, og Judaismen er opphørt. :-D 

###  ###  ###

 

 

 Men i de byene som tilhører disse folkene, og som Herren din Gud vil gi deg til eiendom, skal du ikke la en eneste skapning få leve som drar ånde. (Mos 5, 20,16)

 '************************************

 

 

************** 

 

 

 Folket utfjottes

 

Under den rådende politiske galskap i Norge  er alle partier fra Rødt til Frp folkesvikerpartier og politikerne er folkesvikere som driver fram folkemord på nordmenn og samer. Og slik er det også ellers i Europa.

Og media av de fleste slag er løgnorganer som har som oppgae å fjotte ut folket til å stemme på pakket ved valgurnene.

Om utfjottingen har gått bra, hører man gjerne denne stubbene når røystesedelen går i urna, uansett hvilket parti det blir stemt på ...

 

Dæ vilj e ha,
då bli e gla,
gjeld over øyran  e så gildt å bra.
Folke skal døy,
heilt uten støy,
meir utta samme slage.
 ...
Å sudderuttan duttan dudeluttan dei,
å tjo fadera å tjo faderei,
å gjelda ska øk å folke bær i vei,
å meir utta samme slage.
... tjo
 
Stubben går i reilendertakt så den utfjottede kan danse på heimvei etter å ha "gjort sin borgerplikt".
 

 

 

Jeg vil oppfordre folk til å se på Folket Direkte som en mulighet til erstatning for parlamentarismen og de løgnaktige og utsugende internasjonale pengefyrster, og til å støtte dem i registreringsarbeidet.
For de som ikke kan tenke seg å stemme på de gamle folkesvikerpartiene, er dette en mulighet som åpner seg for politisk virke og inflytelse.
 
 
***********************************************
 
Så er det at man - Folket Direkte - presenterte forslag til ny grunnlov 17. Mai 2019. Forslaget er en stor forbedring fra den grunnlov vi har. Men det utrolige og ubegripelige er lagt inn i loven:
Man viderefører to av de største forbrytelser i menneskehetens historie:
1) Gjeldspengesystemet og den ubetalelige rentebetingete gjeld, og 
2) Pengeprimatet. Arbeidsprimatet og arbeidernes eierskap i produksjonsmidlene og produksjonen blir avvist.
 
Hva dette går ut på, er det greid ut om i Den folkeøkonomiske ordning. Folket Direkte stiller seg på utsugerns side mot folket i økonomisk henseende...
Det økonomiske og pengetekniske avsnitt i loven er en katastrofe.
Gull (og sølv) er krigens penger i kraft av å være globalt gangbar mynt.
 
Det formodes at denne elendighet blir rettet opp før grunnlovsforslaget går ut til folkeavstemning om noen år - helst før Folket Direkte kommer på Tinget. Slik det er, er det pinlig, sørgelig og skammelig.

 

Svastikaen er et flere tusen år gammelt solsymbol, brukt over hele verden av mange folk. Den var sentral i folkenes religion og gudsbegreper.

 

Davidstjernen og korset er symboler for jødeguden og hans sønn.

 

Konfliktene i verden står i dag som før mellom Svastikaen (folkene) og Davidstjernen (jødene). 
Korset og halvmånen og stjernen - kristne og muslimer - er hovedsymbolene til støttetroppene til Herrens utvalgte.

 

Dette forklarer hatet og krigen mot Svastikaen. 

Video

 

 

Dette dokumentet forklarer vel i all sin enkelhet hvordan jødene har klart å overleve gjennom årtusnene som et folk, og hvordan de har klart å få så stor inflytelse og makt.
SAMHOLD! SAMHOLD OG HESYNSLØS FORFØLGELSE AV SINE HISTORISKE MÅL: VERDENSKONTROLL!
Etter vår mening bekrefter det dokumentet ekteheten av Sions vises Protokoller.

 

THE CATECHISM OF THE JEW 
IN THE FORMER SOVIET UNION

 

 


The text below was published in Tel Aviv in 1958, but was not published in the official press in Russia. The text consists of advice to Jews on how to behave in the former USSR in order to achieve Zionist goals. However, this text, with a few minor modifications depending on the particular country, could serve as advice to Zionists on how to behave towards Gentiles in any Gentile country in which Zionists are living. Thus the word "Russians", referring to non-Jewish Russians, in the text below, can be replaced by "English people" (referring to non-Jewish English people) in England, by "French people" (referring to non-Jewish French people) in France, and so on in every country where there is a substantial Jewish presence. Any Gentile who has Jewish acquaintances will find them adopting many of the methods described below as part of their everyday behaviour. This text is undoubtedly very enlightening.


 

JEWS! Love one another, help one another! Help each other even if you hate each other!

Our strength lies in unity. Unity is the token of our success, and it is our salvation and our prosperity. Many nations perished after becoming dispersed, because they did not have a clear-cut programme of action or a feeling of comradeship. But we, thanks to our feeling of collectivism, have gone on for centuries and have survived while living among other nations. We have remained intact, have multiplied and have grown stronger.

Unity is an objective, but it is also a means of achieving an objective. This is the point. Unity is what must be striven for. Everything else is derivative, and will come automatically.

Help one another, do not be afraid of being regarded as nationalists, and do not be afraid of protectionism. This nationalism of ours is our chief instrument. Our nationalism is international, and that is why it is eternal. The way towards our nationalism is open to Jews of all nationalities, all denominations and all parties. The only true internationalism is that which is tied to the Jews by links of blood. All other forms of internationalism are merely provocation and deceit. Operate on a broader scale in drawing towards yourselves people who are close to you by reason of their birth. Only they can provide you with the living environment desired.

 

 

Form your national groups of specialists. Groups of specialists are the Holy of Holies. Such groups decide everything. Today's specialist groups are our tomorrow. Every laboratory, every university department and every institute must become the place where our national groups of specialists are created.

Prepare young Jewish people for the task of continuing the tradition of former generations. Let every generation of Gentiles conflict with our system of defence in depth. Every time the older generation disappears from the scene, it must be replaced by an even more powerful cohort of young Jews who have been given the right training at the proper time and have become strong as a result. To achieve this, our young people must be promoted to positions of leadership as early as possible on the grounds that they are mature and brilliant. Even if this is not yet true, they will mature on the job. HE WHO IS IN POWER IS IN THE RIGHT. We must pass on to our children more than we received from our fathers, and our children, after preserving what they have received and adding to it, will in turn pass it on to their offspring. Continuity from generation to generation is our strength, our stability and our immortality.

The world is cruel, and there is no place in it for philanthropy. Every nation is the creator of its own happiness. It is not our business to worry about Russian national groups of specialists. If they do not think about themselves, why should we think about them? Do not follow the example of the Russians and the Arabs, who live contemplatively, hoping that an off-chance may arise. Do not expect any favours from nature - our task is to take the favours ourselves.

Create your own groups and use these groups to throw out the Gentiles. Remember: all highly paid, influential and profitable jobs are our national income. Remember that every Gentile who has reached our level can occupy a post which might have belonged to each one of us. We create our groups so that goys cannot prevent us from living the way we want to. Let the goys try to create their own groups. They will scarcely succeed in this, and they will fall out with one another before they manage to achieve anything. We shall help them in that.

 

 

THE RUSSIANS ARE INCAPABLE OF THINKING DEEPLY, ANALYSING OR ARRIVING AT DEEP GENERALIZATIONS. THEY ARE LIKE PIGS WHO LIVE WITH THEIR SNOUTS BURIED IN THE GROUND, NOT SUSPECTING THAT THERE IS A SKY. They interpret all phenomena in too superficial and specific a way. They do not see facts as a sequence, and do not understand how facts interrelate. They are unable to think, generalize or form abstractions. To them, every event is only an event, however frequently it may occur.

Our ideology is basically opposed to that of the goys. They say: "Less is better." We say: "More is better." They say: "It is better to be poor but healthy than rich and sick." We say: "It is better to be healthy and rich than poor and sick." They say: "To give is as pleasant as to receive." We say: "To give can be pleasant, but to receive is useful as well." They say: "Act in accordance with the law. That is your duty." We say: "Act contrary to the law, and I shall show you my gratitude." They say: "Win the victory or die." Our slogan is: "Win the victory in order to live, but live in order to win the victory." (What is the point of victory if there is no life? One must wait until the bitterness of defeat is over - everything will come to him who can wait.)

All the knowledge and skills that they possess, we possess too. They do not need to know or feel the things which we know and feel. Everything that they have constitutes the limit of what they are capable of. Everything that we have is our means for achieving more. EVERYTHING WHICH THEY HAVE TODAY IS OURS AND IS FOR THEIR TEMPORARY USE. IT IS OUR TASK TO TAKE FROM THEM THE THINGS WHICH GOD HAS BEQUEATHED TO US.

The Russians are obstinate, but they are not persistent enough when it comes to attaining an objective. They are lazy, and that is whey they are always in a hurry. They try to solve all problems at a stroke. They sacrifice small things for the sake of the major, decisive task of winning a victory. But that victory either does not come at all, or else, having won the victory, they are no better off than before. WE PROFESS THE TACTICS OF SMALL VICTORIES, ALTHOUGH WE DO NOT OBJECT TO LARGE VICTORIES. A SMALL VICTORY IS ALSO A VICTORY!

The Russians neither know how to lead, nor how to submit. They are saboteurs by reason of their genetic makeup. The Russians are envious, and they hate their colleagues if the latter rise above the grey masses of the people. Give them the chance to tear to pieces these colleagues who have been promoted, and they will tear him to pieces with pleasure. Jews! Always act as arbitrators, adopt the posture of being peacemakers, defend the "unhappy people" against whom the crowd is up in arms, but only do so to such an extent as to gain a reputation as a good, objective person. With a little self-possession, you will take over the position of the person whom a short while ago you tore to pieces. WHEN TWO RUSSIANS FIGHT ONE ANOTHER, A JEW IS THE WINNER. Set the Russians against one another, arouse in them envy towards one another. Always do this imperceptibly and subtly, operating under a cover of benevolence. Let them fight among themselves. You will always be the arbitrator.

 

 

RUSSIANS DO NOT KNOW HOW TO LIVE, OR HOW TO SET THEMSELVES TASKS. WE SET THEM EPHEMERAL TASKS, AND THEY TRY TO CARRY OUT THOSE TASKS.

The Russians do not know how to make requests, regarding it as humiliating to do so. But they are in any event poor and humiliated. We say: "Every humiliation is a blessing if it produces an advantage." One can humiliate oneself in order to achieve a goal, and it is possible to humiliate oneself with dignity. NOTHING IS IMMORAL IF IT ASSISTS OUR PEOPLE TO BECOME WELL-ESTABLISHED AND PROSPEROUS. THE END ILLUMINATES THE MEANS.

The Russians are stupid and coarse. They refer to their stupidity and coarseness as honesty, decency and well-principled behaviour. The inability of the Russians to adapt and change their behaviour so as to suit the situation, and their lack of any mental flexibility, are described by Russians as "being true to themselves," as "adherence to principle". Goys are so stupid and coarse that they do not even know how to lie. Again, they call their primitiveness and stupidity honesty and decency, although they are by nature mendacious and dishonest. In ancient times the goys referred to their characteristically primitive behaviour as barbarity, in the Middle Ages they termed it chivalry, and later they called it gentlemanly conduct. They committed suicide out of empty principles. LET THEM CONTINUE TO DO SO!

They are restricted in their possibilities, and for this reason they set limits to everything. But we say: "Man's possibilities are unlimited, because man behaves in accordance with circumstances!"

Always remember the limits which goys set themselves. The thinking of the goys has stagnated within these limits, and they are unable to go beyond them. Therein lies their misfortune and our advantage. Speak and act in a way which their morality and their concepts do not permit. Do things which seem to them to be impossible and incredible. They will not believe that you are capable of words and actions of which they are not capable.

Speak and act in a way which is confident, energetic, aggressive, discouraging and stunning. Produce more noise and oral trumpery, and say more things which are incomprehensible and pseudo-scientific. Create theories, hypotheses, tendencies, schools, practicable and impracticable methods. The more extravagant, the better! Do not be confused because no one needs these theories, or because by tomorrow they will have been forgotten about. A new day, and with it new ideas, will come. It is here that our self-assertion, our superiority, and the power of our spirit, all find expression. Let the goys bear the brunt of the ideas we float. Let them rack their brains looking for any grains of rationality in our ideas, and let them seek and find in our ideas things which are not there. Tomorrow we shall give their primitive brains some new food to chew on.

It does not matter what you say. What matters is how you say it. Your self-confidence will be perceived as conviction, your ambition will be thought to be loftiness of mind, and your manner of preaching and putting people right will be regarded as superiority. TWIST THE BRAINS OF THE GOYS, AND WORK THE GOYS UP INTO A NERVOUS STATE! Place the upstarts and bawlers in a compromising position, and stir up the pride of the crowd against any sceptics. In your discussions and debates, use rhetorical methods which border on the indecent. If anyone doubts what you are saying and objects to it, ask him his surname, where he works and what his job is. This will usually shock and intimidate the goys, and they will retreat. Demand replies, and when you have received them, say over and over again, without analysing the essence of the replies: "It's not like that, it's not like that at all!"

If some know-it-all tries to expose you, the others will not listen to him and will condemn him, because by exposing you he is proving them guilty of stupidity, and the crowd will not forgive this.

If a Russian tries to show his worth and to attract attention to himself, you must create more sound effects at that moment, shuffle your feet, stand up and walk about, make creaking noises with the chairs, laugh, chatter, hum something under your breath, cough and blow your nose, and interrupt him by making speeches, conversing, telling jokes, and the like. Cause the Russians a mass of petty, annoying inconveniences of which they are not immediately aware. Place your things on top of their belongings, tread on their feet, breathe in their faces, and talk in a provocatively loud way. Let them constantly feel your elbow in their side. The Russians cannot endure this for long. To avoid any scandals, they will go away, leaving the place free for you to occupy... They think it is particularly smart to slam the door and walk away. Give them the opportunity to do so! POLITE IMPERTINENCE IS OUR WATCHWORD!

 

 

Accuse of antisemitism those who try to expose you. Pin the label of "antisemite" on them, and you will see with what pleasure the other goys will take up this version. On the whole, all Russians are antisemites, but as soon as you pin this label on one Russian, he becomes defenceless, because all the others will throw him to us as a sacrifice and will destroy him with their own hands. And we shall attach the stigma to the next victim.

Play on the soft-heartedness of the Russians. Make yourselves out to be poor and unhappy, arouse compassion and sympathy for yourselves, spread rumours about the eternally suffering nation, about persecution in the past and discrimination today. THE TACTIC OF THE "POOR JEW" HAS BEEN PROVING ITS WORTH FOR THOUSANDS OF YEARS! Even if the Russians have less than us, they will nonetheless help us to have more. The Russians like being benefactors and guardians, and every beggar strives to be a benefactor, because that raises his status. The generosity of the Russians increases in the same measure as their ability to put it into effect decreases. Take from them what they can give: a mangy sheep will at least yield a tuft of wool!

 

Interpret all phenomena in the light of our interests. Every phenomenon must, without fail, be considered from the point of view of the harm or benefit it produces for the Jews!

Inform one another about everything which may harm or benefit us. Information is the Holy of Holies! Money, groups of specialists, and information: these are the three supports upon which our well-being is founded!

It is every Jew's sacred duty and obligation to inform another Jew of what the goys intend to do. You helped me today, I shall help you tomorrow - therein lies our strength.

 

 

Our God bequeathed to us the task of ruling the world, and we rule it. Our task is to keep the world in our hands. Keep in your hands the means of propaganda and information: the press, radio, television and cinema. We must penetrate further into the apparatus of Party and State authority. Regarding any question, form a public opinion which takes account of our national interests.

Any trifle can be turned into a problem, and any problem into a trifle. Not one public process must be allowed to drift of its own accord. If it does not benefit us, slow it down, or direct it against our enemies, the goys. We must be at the head of any undertaking, so that we can guide it in the required direction.

Be the leaders in everything, strive always to be the first! Cultivate within yourself the characteristics of leadership. Do this every hour, every minute, even in the trifles of everyday life. Do not give way in anything. Try not to give way even in respect of trifles, whether they be your seat in a bus or train or your place in a queue in a shop.

In any working group, take the power into your own hands and direct the group in our interests. We must carry out the administrative and creative part of the production process. Let the goys provide the preparatory material and technical basis for our creative work. Let them look after the cleanliness of the work rooms and guard the fruits of our labours. Let their position be no higher than that of a porter or cleaner.

 

 

It is permissible, by way of an exception, to allow goys of non-Russian extraction to do creative work. Do not allow Russians to do this! We shall always deserve blame if we allow Russians to do such work. And do not be afraid of us gaining a reputation as nationalists: when persons of mixed nationality with an admixture of Jewish blood or, if the worst comes to the worst, representatives of ethnic minorities, are present, this will produce for us an illusion of internationalism. If you have a vacancy, only appoint a Jew to fill it.

If you cannot do this, cancel the post. If you can do neither the one nor the other, appoint an Asian. If none is available, take a Pole, a Ukrainian or, if the worst comes to the worst, a Byelorussian. All these have scores to settle with the Russians. After they have been worked on for a while they will become your allies. They are all only antisemites in their own native lands. In Russia it is more beneficial to them to be internationalists. By these means they will find the necessary area within which they can exist. Make use of these means they adopt.

Do not openly destroy the monuments to the ancient history of Russia, but also do not restore those monuments. Years will pass, and the monuments will collapse of their own accord. And hooligans and "lovers of the past" will take them away little by little, brick by brick. Pretend not to notice this because you are occupied with major tasks of the national economy. A nation without a history is like a child without parents. Such a nation can be moulded into whatever is required. One can impose upon such a nation one's own philosophy and one's own way of thinking.

By this method, whole nations can be inevitably deprived of their particular individuality. First they will lose their history and traditions, and then we shall form them in our own image.

 

Keep every step taken by influential and forward-looking Russians under a never-slackening control. Do not allow them to go off by themselves and unite. Do not permit any intimate, direct links to develop between them. Any contacts they have must be with us and through us. Therein lies information and influence. Do not permit them to discuss any problems without us being present. Where there are two Russians, there must be at least one Jew. Be omnipresent!

If you do not succeed in blocking the young and forward-looking Russians and in preventing them from expressing themselves, place them under rule. Draw them into your groups, surround them with a strong Jewish milieu, and deprive them of any contacts and acquaintances of which you do not have knowledge. Compel them to marry Jewesses, and only then give them the go-ahead. Do not be afraid: their children will be ours whatever happens. Whoever the bull that leapt on board may belong to, its calf will be ours.

By helping such Russians, you are contributing to the cause of our Jewish community. From that time on their wages will be our national income. They will, for their children's sake, lose their "citizens' rights", their feelings and their minds, and in any case it will not be possible for them to be antisemitic. Cohabitation with a Jewess is one way of attracting talented Russians into our sphere of influence and interest.

Take beautiful, healthy Russian women as your wives. Let them bear us healthy offspring and improve our race. Thus, every forward-looking Russian must be given a Jewish girl friend or boy friend. If every Russian takes at least one Jew away with him, we shall all be all right.

Give bribes and presents to the Russians. Give them cognac and vodka to drink, or, better still, spirits sold under a State monopoly. They will sell anything, including their own Russia, in exchange for trinkets and poison.

A final piece of advice. Be vigilant. The Spanish Inquisition and German fascism must not be repeated. Nip in the bud any attempts to put society in opposition to us, and destroy any anti-Jewish tendencies at the very outset, whatever shape they may take. Fascism is not an accidental phenomenon. It arises in places where we underestimate the local people's efforts to be the owners of their own land. Fascism develops secretly in all nations. Luckily for us, different nations start practising fascism at different times and under different names.

 

 

Buy up, steal and destroy any works which reveal our tactics and strategy and which represent the Jews in a poor light. Do not permit such works to be re-published. The goy nations must not remember or know the actual reasons for Jewish pogroms and persecutions. They must only know our interpretation of such questions.

Pay particular attention to recalcitrant, obstinate people who do not want to bow to our superiority, do not want to work for us and are opposed to our practices and our policies. Sooner or later such people will develop into antisemites. Do not allow little antisemites to grow into people who take part in big pogroms. Let them tire themselves out at the very outset with their stubborn idea of national dignity. Expose them, use any pretext and any reason to place them in a compromising position, and oppose them with all the means available. So long as they are alone, they will be unable to hold out against our collectivism and against our onslaught. They may be in the right a thousand times over with their trivialities. But they are in the wrong nonetheless if they stand in our way.

Spread compromising rumours about these obstinate people, give them a dubious reputation, and in the end they will then begin to be feared by those who support them, who know them well and who have a very high opinion of them.

 

 

You must deprive them of any links and contacts, and make it impossible for them to work effectively. Cast doubt on whether the work they are doing, and the positions they hold, serve any useful purpose. Isolate them, stir up the crowd against them, deprive them of influential positions in society, and provoke them into conflicts. Humiliate them, ignore them, offend them by giving unfair incentives and imposing unjust penalties, and when they protest, accuse them of being disobedient, insubordinate, quarrelsome and troublesome.

Appeal to the public and to the administrative authorities, drag these obstinate people before the Party Committee and to the police. If possible, take them to court.

If you are older than them, accuse them of breaching the principle of respect for one's elders. If you are the same age as them, accuse them of breaching the principle of brotherhood, and be quite sure to blame them for violating the principle of internationalism. The effectiveness of these methods has been proved over many generations. This is how all so-called "exploiters" act, being impelled by the need to keep the nations in a state of obedience. The chief point is that they must be accused. Let them try to defend themselves. Anyone who tries to defend himself is already half guilty!

If the opportunity arises, move their behaviour into the political arena, write denunciations and anonymous letters about them, accuse them of antisocial behaviour and economic sabotage. Provoke them into publicly opposing State power, and then destroy them with the aid of that same State power.

Only those who submissively follow us and go along with us have the right to privileges and a quiet life. Those who wish to go their own independent way are potentially dangerous and must be deprived of all kinds of support and of the means of existence.

 

There must either be the order we impose, or there must be complete disorganization. Chaos must reign in any place where goys wish to manage without us! Act so that disorder continues until the exhausted goys, having become desperate, ask us to take power into our own hands and give them a quiet life.

The goys must work under our leadership and be beneficial to us. Those who are of no benefit to us must be expelled. There is no public benefit beyond our interests! Anyone who is not with us is against us! An eye for an eye! A tooth for a tooth! That is what Moses taught, and that is how our forefathers lived. And that is how we shall live too. Revenge is a sacred feeling. It forms a person's character and consolidates his position. Abandon any feeling of submissiveness and humility towards those who have offended us. Let the stupid goys keep for themselves the slogans of Christian charity, meekness, humility and self-denial - they are exactly what the goys are worthy of.

Propagate and implant the Christian "virtues" among the goys, but as for yourselves, you must remain hard and uncompromising at heart. Be uncompromising towards our enemies! If you forgive them a small offence today, they will inflict a big offence on you tomorrow. Do not become accustomed to being offended, and repel other people's desire to cause you offence.

 

 

Let the goys urge one another to be cautious, moderate and flexible in relation to us. Let them be cautious in holding back our onslaught. We must act decisively and rapidly, always confronting them with accomplished facts. After this, let them hold long, fruitless discussions. They have no weapon against our methods. Even if, after reaching a tough decision, they do one thing - by the time they have had this idea, reached an agreement and done that one thing, we shall have done ten more important things. Let the resistance they offer be the stimulus we require, and not an obstacle to us. We need their opposition so that we can maintain our fighting spirit and our preparedness, but that is the only purpose for which we need it.

Never relax the pressure. The tougher the resistance of the goys is, the greater our expenditure will be. Our income, and the amounts which we accumulate, will therefore have to increase correspondingly. The profit we are making today must cover any possible losses in future pogroms, which take place in every country from time to time. Let the goys pay today for the fact that they will later, somewhere in the world, take back part of what is theirs.

We must always be ready to leave the anger and hatred of the goys behind and go away to a place where people will accept us because they reckon that the economy can be revived by means of our capital.

Part of our strategy is to switch countries from time to time in search of more favourable living conditions. This is the meaning of the symbol of Agasfer, the "ETERNAL JEW", indefatigable optimist and eternal wanderer.

But if we do have to go away, we must go away healthy and rich, and not poor and sick. Money is our means of transport.

We move our centre of gravity to the place to which our money, our capital, has previously been transferred.

From time to time - after becoming materially stronger in the countries of the diaspora, and after collecting our tribute from them - we assemble in the land of our forefathers to fortify our spirit, our power, our symbols, and our belief in unity.

We assemble in order to disperse again. And so on throughout all the ages.

(PUBLISHED IN TEL AVIV IN 1958)

Vegtams nettside

"Av din bror kan du ikke ta rente, men av de fremmede kan du ta rente".